Financiële verantwoording Oosterkerk 2018

De kerkenraad van onze wijkgemeente heeft de financiële verantwoording over 2018 en de begroting 2019, zoals opgesteld door ouderling-kerkrentmeester Bina Schouwstra, goedgekeurd.

U kant de betreffende documenten in de tabel onderaan deze pagina inzien.

Reacties zijn gesloten.