Dit gaat helaas niet door !

Tot onze spijt moet de thema avond in Dalfsen op 28 februari worden uitgesteld.  Door persoonlijke omstandigheden zijn beide predikant-geestelijk verzorgers van de Isalakliniek niet in staat de avond te leiden.

Vragen aan het einde van het leven: Hoe gaan we hier als geloofsgemeenschap mee om?
Hoe leef je naar het einde toe? Kun je je leven als voltooid zien? Of kan leven eigenlijk nooit af zijn? 
De huidige tijd, met alle medische mogelijkheden die er zijn, vraagt om bezinning  vanuit het geloof op deze vragen.
Ds. Annie Hasker en ds. Marjanne Dijk, geestelijk verzorgers van de Isalaklinieken in Zwolle leiden deze avond. Het is een activiteit van de ring Zwolle, voorheen de classis Overijssel. Iedereen is welkom bij deze ontmoeting in breed verband. Opgave graag bij: dominel@hetnet.nl  Informatie bij  Margo Jonker margojonker@kpnplanet.nl
De avond wordt gehouden op 28 februari om 19:30 uur in Kerkelijk centrum De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen. Van 19:00-19:30 uur is er inloop.

Uitnodiging

Reacties zijn gesloten.