Vieringen Eerste Kerstdag in de Oosterkerk

Kerst wordt op diverse manieren gevierd in de Oosterkerk. Op Eerste Kerstdag -dinsdag 25 december- zijn er twee verschillende vieringen: om 9.00 uur en om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Hieronder leest u meer!

Om 9.00 uur is er een Kinderkerstviering met en voor kinderen uit de basisschoolleeftijd en belangstellenden. In deze viering wordt de Kerstmusical ‘Bureau Knetter’ opgevoerd en ook veel gezongen. Voorganger is ds. Iemke Epema.

Om 10.30 uur is er een Kerstviering voor alle leeftijden met voorganger ds. Elly Urban. Er worden tijdens deze viering veel kerstliederen gezongen en naast orgelspel zullen uiteenlopende pianisten de vleugel bespelen. Aan de dienst verleent verder trompettist Jan Spannenberg zijn medewerking.

Kerstsfeer in de Oosterkerk

Reacties zijn gesloten.