Onze overledenen herdenken we op Eeuwigheidszondag

Op zondag 25 november, Eeuwigheidszondag, hebben we de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden herdacht. Een steen met hun naam erop ligt in de gedachtenishoek. In de dienst werden de namen voorgelezen en werd voor ieder een lichtje ontstoken aan de paaskaars.

Daarna was er gelegenheid tot het herdenken van andere overledenen door iedereen.  Kaartjes met een afbeelding van de gedachtenishoek, waarop mensen de naam konden schrijven van degene die ze wilden gedenken, werden op tafels in eenvoudige blank houten standaardjes, waarin een kaartje past, geplaatst,  Op elke tafel stond een windlicht, aangestoken aan de paaskaars. Door een kaartje met de naam van degene die iemand wil gedenken naar voren te brengen en op de tafel te plaatsen, werd deze dierbare als het ware naar het licht gedragen. 

Foto’s van deze dienst staan op deze pagina.

Reacties zijn gesloten.