Over de vieringen en liturgie in de Oosterkerk

Ds. Iemke Epema schreef een tekst over de liturgie in de Oosterkerk. Waarom doen we het zo? Waarom houden we een dienst zoals we dat meestal doen? Waarom is er een bepaalde volgorde? Welke gedachten zitten daarachter? U leest het op deze webpagina. Het is een toelichting bij de verschillende vaste onderdelen van de liturgie die we in de Oosterkerk meestal volgen. De tekst is ook te vinden in de horizontale menubalk onder ‘Diensten’ en dan het item ‘Onze liturgie’.

Reacties zijn gesloten.