Wil jij onze gespreksleid(st)er zijn?

Bij de kerkenraad kwam het verzoek om na de viering de kerkdienst / preek eens na te bespreken. Vragen als: wat heeft je geraakt, waarmee kun je wel/niet verder, waar wil je nog eens over nadenken, waar gaan je haren van overeind staan…….Geen diepzinnige theologische vragen (die komen later aan bod!) maar het delen van ervaringen en de beleving van de kerkdienst staat centraal. Tijdens de koffie kunnen mensen – jong en ouder – aansluiten bij het Praothuis om een uurtje mee te praten.

WIE ZOU DIT GESPREK WILLEN LEIDEN? Op zondag 4 november en/of  2 december? Graag een reactie naar scriba@oosterkerk.nl of bij de dienstdoend ouderling.

Reacties zijn gesloten.