Privacyverklaring Oosterkerk opgesteld

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

De Oosterkerk heeft daarom een privacyverklaring opgesteld. Via de shortlink www.oosterkerk.nl/privacy is de verklaring te vinden. Deze webpagina is ook te vinden via het zoekveld (zoek bijvoorbeeld naar ‘privacy’). De Oosterkerk maakt als wijkgemeente deel uit van de Protestantse Gemeente Zwolle die ook een eigen verklaring opstelt.

Reacties zijn gesloten.