Promotie ds Iemke Epema tot doctor in de godgeleerdheid

Op vrijdagmiddag 1 juni 2018 heeft  dominee Iemke Epema  met succes haar stellingen over haar proefschrift verdedigd in de aula van de  Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam. Dat gebeurde onder het toeziend oog en een luisterend oor van familie leden,  genodigden, veel collega’s en leden van de Oosterkerk te Zwolle.

Na afloop was er een receptie waar velen dr Iemke kwamen feliciteren.

Een beeldverslag van deze middag ziet u hier

Reacties zijn gesloten.