Impressie van het Gemeenteberaad 29 april

Impressie van het Gemeenteberaad van de Oosterkerkgemeente Zwolle op 29 april 2018

Het onderwerp is: Heilige Huisjes, ruimte voor het hart van de kerk.

Het doel van deze bijeenkomst is om te gemeente te informeren over de voortgang van het project. Verder wil de werkgroep graag de mening en de ideeën van gemeenteleden horen over het stuk dat eind mei klaar moet zijn en waarin de Oosterkerk zichzelf moet presenteren en een visie op de toekomst van de wijkgemeente moet geven.

  1. Henk ter Steeg is voorzitter van de wijk werkgroep Oosterkerk. In deze wijkwerkgroep zitten verder Bina Schouwstra, Adriaan Velsink, Janetta Schoenmaker en Piet Kuiper.
  2. Henk schetst het probleem waar de Algemene Kerkenraad een oplossing voor zoekt:

De Protestantse Gemeente Zwolle geeft geld uit aan gebouwen, pastoraat en het kerkelijk bureau. De inkomsten komen uit de kerkelijke bijdragen, collecten en opbrengsten uit de gebouwen.

De PGZ geeft nu naar verhouding al veel geld uit aan de gebouwen en minder (43 procent) aan het pastoraat. Het is de bedoeling om in de toekomst vijftig procent van de inkomsten aan het pastoraat uit te geven. Die inkomsten zullen in de toekomst zeker teruglopen. De kerk vergrijst al heel lang en de ontkerkelijking zal doorzetten. Ouderen geven gemiddeld meer aan de kerk. Als we niets doen, kunnen we ons over niet al te lange tijd helemaal geen predikanten meer veroorloven en hebben we alleen nog gebouwen. Dit moet voorkomen worden, vandaar dit project. Meer informatie op:

http://heiligehuisjeszwolle.nl/

 

De projectgroep heeft al een inventarisatie van alle gebouwen gemaakt. Hierbij is ook aan de orde gekomen welke mogelijkheden voor allerlei soorten van gebruik deze gebouwen hebben. Verder worden nog het kerkelijk bureau en de overige kostenposten doorgelicht.

Iedere wijk heeft een wijkwerkgroep die de opdracht hebben gekregen om een lijst met vragen te beantwoorden. Al deze informatie zal gebruikt worden om in het najaar de wensen en de mogelijkheden om het probleem op te lossen te formuleren. Daarna zal de Algemene Kerkenraad beslissen over hoe verder te gaan.

  1. Uit de gemeente komen de volgende reacties:

De jongeren van nu gaan als ze ouder zijn misschien meer betalen.

Reactie: dat is misschien wel zo, maar het aantal jongeren is wel kleiner dan het aantal ouderen, dus dat zou het probleem niet oplossen.

Het beeld dat ouderen meer betalen is al heel lang zo. Het uitgangspunt van het project is te negatief.

 Het gaat hier vooral om cijfers. Het moet ook gaan om samen kerk zijn. Inspiratie, creativiteit en veerkracht zijn belangrijk.

 Hoeveel financiële reserves zijn er?

Reactie: Je kunt niet eerst je reserves opmaken en dan verder kijken. Het reorganiseren zal beslag leggen op een deel van die reserves.

Kun je de inkomsten niet vergroten? Bijvoorbeeld door naar subsidiemogelijkheden te kijken? Of door sommige diensten niet meer gratis te verlenen. Mensen aansporen om (meer) te geven.

Reactie: Bij de inventarisatie van de gebouwen wordt zeker ook gekeken naar de mogelijkheden van een gebouw.

We worden wel erg geregeerd door het geld.

Het doel van het project is om uiteindelijk genoeg geld voor het hart van de kerk te hebben: het pastoraat.

Je zou dit anders moeten communiceren om iedereen op tijd op de hoogte te brengen. Deze bijeenkomst zou niet in een schoolvakantie gehouden moeten worden.

Het proces moet in tamelijk korte tijd afgehandeld worden. Daarom is het ook lastig om iedereen op tijd te informeren. Het eerste concept van de tekst voor het projectteam staat op de website. Hier staan ook de cijfers die tijdens de bijeenkomst getoond zijn op de beamer: https://www.oosterkerk.nl/2018/04/24/werkgroep-heilige-huisjes-oosterkerk-vraagt-uw-aandacht/

De werkgroep wil heel graag reacties van gemeenteleden vóór of op 12 mei op het emailadres:

heiligehuisjes@oosterkerk.nl Op 3 mei om acht uur is iedereen die dat wil ook welkom in de Oosterkerk om verder te praten met de werkgroep.

Henk Zomer zit namens de Oosterkerk in de Algemene Kerkenraad en geeft aan dat de uiteindelijke beslissing ‘voor niemand leuk zal zijn’. Gelukkig heeft hij wel vertrouwen in de externe deskundigen die door de AK zijn aangetrokken.

Iemke spreekt haar waardering uit voor het vele werk van de werkgroep leden. Dit wordt breed gedeeld.

Reacties zijn gesloten.