De zondebok vinden we overal

In de dienst van zondag 18 maart ging ds Martin Jans, studentenpredikant te Zwolle voor. Hij vertelde over een project dat hij studenten van Artez had gegeven over de zondebok.  In Leviticus 16 : 20-13, de eerste schriftlezing vandaag, staat daarover het volgende:

Voor de Bagijnehof  stonden twee zondebokken opgesteld, die ieder een eigen geluid lieten horen; een bijbelgedeelte in de aanloop naar Pasen over de veroordeling en kruisiging van Jezus en de toespraak van Geert Wilders ‘minder’.

De Zondebok

Zondebokken vinden we overal. In de klas is iemand het zondebokje, twee homo’s worden in elkaar geslagen.

Een bevolkingsgroep wordt tot zondebok gemaakt: het is hun schuld dat er problemen zijn. Als zij er niet zouden zou het veel beter gaan. Denkt men dan. Een simpele manier om niet naar jezelf  te hoeven kijken.

Het laatste deel van het levensverhaal van Jezus ontmaskert het zondebok-denken: het laat zien hoe het werkt. Het Leidt tot onschuldige slachtoffers. Mensen lijden.

Voor de dienst werden beide zondebokken verenigd met een derde zondebok op het liturgischcentrum

In zijn preek lichtte ds Jans het zondebok-project toe. De dienst kunt u hier beluisteren

De muzikale meditatie werd verzorgd door Nienke en Koen Laroi. Zij speelden “Gabriel’s hobo” uit de film The Mission, muziek van Ennio Morricone

Reacties zijn gesloten.