Vrijwilligers gevraagd voor Stille zaterdag

Op Stille Zaterdag is er een gezamenlijke dienst met de Adventskerk in de Oosterkerk. Hans Tissink, die voorganger is die avond, heeft gevraagd of net als andere jaren in de Adventskerk na afloop van de dienst wijn en druivensap geschonken kan worden.

Na de dienst kan iedereen dan dus weer binnenkomen om nog wat te drinken. Van de vrijwillige koster kan echter niet gevraagd worden dat deze langer moet blijven om af te sluiten, vandaar deze oproep voor vrijwilligers, waarvan in ieder geval één die ook een sleutel heeft om alles af te sluiten als laatste persoon.

Als vrijwilliger zorg je in ieder geval voor het schenken van wijn en druivensap en het opruimen na afloop. Omdat het de volgende dag Pasen is ook even controleren of de WC’s etc en de Bagijnehof netjes genoeg zijn voor de mensen die de volgende ochtend al weer vroeg het Paasontbijt gaan verzorgen. Aanmelden kan bij Bina Schouwstra b.schouwstra@kpnplanet.nl graag voor donderdag 22 maart, zodat we weten of het door kan gaan.

Reacties zijn gesloten.