Heilige huisjes: naar een toekomstbestendige kerk

De Protestantse Gemeente Zwolle verandert, middenin een stad die verandert in een nieuwe wereld. We geloven dat onze gemeenschap daaraan bijdraagt en er een toekomst in heeft. Maar hoe kunnen we elkaar en God ontmoeten en naar elkaar blijven omzien, terwijl tegelijk de ledenaantallen en inkomsten dalen? Met het project Heilige Huisjes in Zwolle gaan we samen op zoek naar ruimte voor het hart van de kerk.

Een familie

We spreken in de kerk van broeders en zusters; we zijn een familie. En zoals elk gezin verschillende levensfasen doormaakt, doet onze familie dat ook. Het huis, onze zes kerkgebouwen, biedt enorm veel ruimte. Maar we kunnen dat grote huis als geheel zo niet langer aanhouden alleen voor Kerst en bijzondere vieringen. Gemiddeld gaan er nu ruim 20 procent minder mensen naar de PGZ-vieringen dan in 2013.

Huishoudboekje

Als we kijken naar ons huishoudboekje, dan dalen de inkomsten gestaag met 15 procent sinds 2013. Verwachting is dat over 20 jaar de inkomsten nog eens zijn gehalveerd ten opzichte van nu. Hoewel in sommige van onze vieringen de bezoekersaantallen licht stijgen, is de weinig verrassende conclusie dat we alleen al om deze reden samen keuzes moeten maken voor de toekomst.

Maarten Westerduin, voorzitter van de Protestantse Gemeente Zwolle, geeft in dit filmpje een toelichting. KLIK OP DE FOTO OM DE VIDEO TE STARTEN.

Het hart van de kerk

In ons zoeken naar een oplossing hebben we als algemene kerkenraad (AK) daarbij al een belangrijk ijkpunt bepaald. Het hart van onze kerk vormen de mensen en dat beleven we in de vieringen en merken we in het pastoraat. En om dat hart inhoudelijk te bedienen, zijn professionele werkers nodig. Voor het organiseren van samenkomsten rond de mijlpalen in ons leven, voor jongerenwerk, zorg voor ouderen en voor vernieuwing bijvoorbeeld.

De realiteit in cijfers

Als we kijken naar de huidige verhouding in onze uitgaven, waarbij 43 procent van de inkomsten wordt besteed aan de beroepskrachten die o.a. het pastoraat en de vieringen verzorgen, dan zijn we uit balans. En als we zo door gaan is dat over 5 jaar nog maar 33 procent. Ons richtpunt is dat we 50 procent van de inkomsten willen besteden aan professionele krachten, verhoudingsgewijs dus meer dan nu. Wetend dat daarbij het totaal aan inkomsten ook daalt, betekent dit dus om twee redenen minder geld voor gebouwen en organisatie.

Veel meer dan stenen

Natuurlijk komen daarom scenario’s op tafel die gaan over het sluiten van kerkgebouwen. Bij gebouwen hebben we het trouwens Heilige Huisjes is een project van: niet over zomaar een stapel stenen en een dak. Ze zijn diep geworteld in onze persoonlijke en gezamenlijke geschiedenis als christenen. Het zijn iconen in de wijken van de stad Zwolle. De plek van dopen, trouwen en uitvaarten. Een huis van God, waar we ons geloof deelden en delen, waar we Hem en elkaar ontmoeten.

Complexe opgave

Het gaat daarmee om een complexe opgave. De PGZ heeft dan ook de hulp ingeroepen van professionals op het gebied van projectleiding en gemeenteopbouw, gebruik van kerkgebouwen en communicatie. Ze hebben de opdracht gekregen om, samen met de wijken, een advies over de noodzakelijke bezuinigingen voor te bereiden op basis waarvan de AK een besluit kan nemen. Een besluit dat zal voortbouwen op beleid dat we afgelopen jaren al hebben ingezet en dat rekening houdt met de pijnlijke beslissingen die we samen al moesten nemen. Eind 2018 willen we zo tot dit besluit komen, voor nu en voor komende generaties.

Meer informatie

Dit zijn in grote lijnen de achtergronden van dit project. Binnenkort informeren we u meer in detail over het proces en de inzet van bijvoorbeeld wijkwerkgroepen. Zie: www.heiligehuisjeszwolle.nl.

 

Reacties zijn gesloten.