Leren van Luther ‘Een menselijke God’

De betekenis van Christus voor Maarten Luther. Wie is Jezus Christus? Voor de een de rabbi van Nazaret, voor de ander een hoofdstuk uit de dogmatiek, voor een derde een inspirerend voorbeeld. De Bijbel houdt hem voor een vreemdeling, de rechtvaardige, de Zoon van God. We raken niet gauw over hem uitgepraat. Verschillende interpretaties zijn mogelijk. Bijvoorbeeld die van Gandhi (hij belichtte Jezus vanuit de Bergrede), of die van de Islam (Jezus komt als Isa voor in de Koran).
Een christelijke Jezusinterpretatie noemen we een christologie. Ook daarvan zijn verschillenden
ontwerpen in omloop. Dit seizoen neemt ‘Leren van Luther’ in vijf bijeenkomsten de christologie
van Maarten Luther onder de loep. Niet om de toevallige reden van de Reformatieherdenking
(500 jaar), maar omdat juist in de christologie Luthers belangrijkste verdienste ligt!
De afgelopen jaren heeft ‘Leren van Luther’ zich als een olievlek verspreid over tien plaatsen. ‘Een menselijke God’ is de zesde jaargang. Let wel: ieder jaar staat op zichzelf. U kunt zo insteken. Welkom!

Hier vindt u meer informatie

Reacties zijn gesloten.