500 jaar Reformatie: een gezamenlijke viering

Op 31 oktober 2017 herdenken we dat 500 jaar geleden de Reformatie begon met de 95 stellingen van Maarten Luther. In Zwolle hebben voorgangers van de Zwolse kerken het initiatief genomen tot het organiseren van diverse activiteiten rond deze bijzondere datum. Zo willen zij zichtbaar uiting geven aan de eenheid van kerken. Dat wordt gevierd op een aantal momenten.

Op zondag 29 oktober 2017 vragen wij aan alle kerken en geloofsgemeenschappen uiting te willen geven aan de eenheid door: in de ochtenddienst aandacht te geven aan de eenheid van kerken gemeenteleden op te roepen eens een kerkdienst van een andere kerk te bezoeken en daarom elkaars kerkleden welkom te heten in de dienst.

Op zondag 29 oktober 2017 houden we een gezamenlijke Luther-viering in de Plantagekerk die om 19.30 begint. Deze viering staat in het teken van Luther, in muziek en woord. Iedereen is van harte welkom.

Op dinsdag 31 oktober 2017 houden wij een inspiratiemiddag voor alle Zwolse predikanten en voorgangers. Voor deze inspiratiemiddag hebben we zoveel mogelijk voorgangers / predikanten / kerkelijk werkers persoonlijk uitgenodigd.

Op dinsdag 31 oktober 2017 is er een vesper in de Lutherse kerk om 16.30. Iedereen is hier welkom. We hopen op deelname van zoveel mogelijk kerken en geloofsgemeenschappen.

Vanuit het Zwols pastores-overleg:
Jos Douma, Hélène Evers, Henk Mijnders, Elly Urban.

Voor meer informatie kunt u per mail contact opnemen met Anneke van der Meulen: an.vandermeulen@planet.nl.

Reacties zijn gesloten.