Vorming & Toerusting: doorlopende activiteiten

Rondreizend Theologencafé

Komend seizoen zullen de predikanten van de PGZ een rondreizend ‘theologencafé’ presenteren. Iedere tweede dinsdag van de maand zal één van hen in één van onze kerkgebouwen iets vertellen over over een theoloog of een theologische stroming die hem of haar veel te zeggen heeft en daarover in gesprek gaan met de deelnemers. De eerste avond in de reeks zal zijn op dinsdag 10 oktober in de Oosterkerk, o.l.v. van ds. Margo Jonker. Dan gaat het over ‘Theologie van het alledaagse’. De overige bijeenkomsten zijn telkens op de tweede dinsdagavond van de maand in de verschillende kerkgebouwen van de Protestantse gemeente Zwolle: 14 november in de Stinskerk met ds. Wim Andel, 12 december in de Open Kring met ds. Nelleke Eygenraam, 9 januari in de Adventskerk met ds. Elly Urban, 13 februari in de Sionskerk met ds. Hélène Evers, 13 maart in de Oosterkerk met ds. Hans Tissink en tot slot op 10 april in de Adventskerk met ds. Iemke Epema. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Natuurlijk is het fijn als velen de hele serie volgen, maar deelname per keer is ook mogelijk. Tijd: dinsdag 10/10, 14/11, 12/12, 9/1, 13/2, 13/3 en 10/4 van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: wisselend, de eerste keer is in de Oosterkerk. Informatie: via website en kerkgroet.

Oefenen voor Passion 2018

In 2018 maken wij, koorbizniz Oosterwind, weer een nieuwe Passion. In deze Passion maken wij een verbinding tussen het lijdensverhaal van Jezus en de Nederlandstalige popmuziek. Door het gebruik van hedendaagse liederen willen we het lijdensverhaal dichterbij de actualiteit brengen en zo op een andere manier ten gehore brengen. In september 2017 starten we met oefenen voor deze bijzondere dienst. Een ieder die mee wil zingen is van harte welkom om te komen repeteren. De Passion wordt uitgevoerd op Goede Vrijdag, 30 maart 2018 in de Oosterkerk. Tijd repetities: woensdagavond 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Oosterkerk. Info en opgave: Geeske Koopman –Ridderbos – koopman-ridderbos@hetnet.nl.

Gedachten over gedichten: Grenzen in het najaar

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een ‘gewone’ tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. In de eerste twee bijeenkomsten richten we ons op wat bepaalde gedichten bij ons oproepen. Voor de derde bijeenkomst zoeken de deelnemers zelf een gedicht uit. Het thema voor is ‘Grenzen’. Over grenzen gesproken: het aantal deelnemers is begrensd tot 12 om binnen de tijdsgrenzen voldoende ruimte te hebben voor onderlinge bezinning. Tijd: woensdag 11 en 25 oktober, 8 november van 13.30 tot 15.30 uur. Tijd/plaats: Adventskerk. Begeleiding: ds. Nelleke Eygenraam en Hadewieg Louissen. Informatie: Hadewieg Louissen: 4656104, hadewieg@home.nl. Opgave: vóór 2 oktober 2017 via raad.vent@adventskerk.nl.

Gedichten lezen in het voorjaar

In een kleine groep die twee keer bij elkaar komt willen we weer gedichten gaan lezen en daarover van gedachten wisselen. Iedereen is van harte welkom. Je hoeft geen ‘verstand te hebben van poëzie’, het gaat ons om het leesplezier. Het samen intensief lezen van een gedicht kan een verrijkende ervaring zijn. Het gedicht kan meer voor je gaan leven dan bij een vluchtiger lezing mogelijk is. Tijd: donderdag 13 februari en 6 maart om 20.00 uur. Plaats: Oosterkerk. Info en opgave: Sytze de Boer: 4546229, s.de.boer1@home.nl.

Leeskring ‘Geduld met God’

Gelezen wordt het boek ‘Geduld met God, twijfel als brug tussen geloven en niet geloven’ van de Tsjechische priester Tomás Halík. Hij nodigt de lezer uit om vanuit de figuur van de buitenstaander Zachëus, die vanuit zijn plek in de boom kijkt naar wat geloof zou kunnen zijn, zijn/haar eigen geloof en ongeloof te onderzoeken. Van deelnemers wordt verwacht dat ze het boek zelf aanschaffen. Tijd: donderdag 19/10, 16/11, 18/1, 22/2, 23/3, 19/4 om 20.00 uur. Plaats: wisselend in de Oosterkerk en Adventskerk. 1e keer in de Adventskerk Kosten: € 2,00 pp per avond en gespreksmateriaal en € 19,50 voor het boek. Informatie: ds. Nelleke Eygenraam of ds. Iemke Epema. Opgave: vóór 5 oktober via een e-mail naar raad.vent@adventskerk.nl of bij ds. Iemke Epema.

Reacties zijn gesloten.