Vorming & Toerusting: eenmalige activiteiten

 

8 november: ‘Gesprek over zending vandaag: hoe verder?’

Hoe zien we vandaag in de kerk de opdracht van zending? Deze avond, die geleid wordt door ds. Henk Olde,  zet in met een korte verkenning van de achtergronden van ‘heidendom’, animisme, dynamisme, geestengeloof en natuurreligie. En dan komt er een uur spanning! Is er in de ontwikkeling van natuurreligie iets te herkennen van het huidige materialisme? Zeg maar: is er een ontwikkelingsproces in onze seculariserende wereld te onderkennen? Mogelijk biedt deze avond geen pasklare antwoorden op alle vragen, maar wel iets wat te denken geeft en ons de toekomst (ook van de kerk) in spanningsvolle verwachting tegemoet doet gaan. Tijd: woensdag 8 november 20.00 uur. Plaats: Oosterkerk.

19 november: ‘Hoe bewust koop je?’

De ZWO-commissie in de Oosterkerk zal, aansluitend aan de kerkdienst op 19 november, een gevarieerd programma aanbieden rond het thema: Hoe bewust koop je? Ook verzorgen zij een wereldmaaltijd. Tijd: zondag 19 november 11.30 uur. Plaats: Oosterkerk. Informatie: Marjo Reijlink: l.reijlink@home.nl.

22 november: ‘Ruth, vreemdeling en vrouw‘

Het Bijbelboek Ruth vertelt een prachtig verhaal over liefde en zorg. Over hoe een vrouw, die haar schoonmoeder vergezelt naar haar land van herkomst, wordt opgenomen in de gemeenschap en kan intergreren. Maar het verhaal heeft ook scherpe kantjes. Want welk beeld wordt in dit verhaal eigenlijk geschilderd van vrouwen en van vreemdelingen? Deze avond lezen we onder leiding van ds. Elly Urban het verhaal van Ruth en haar familie door de ogen van Afrikaanse en Amerikaanse theologen. Lees mee en laat u verrassen! Tijd: woensdag 22 november 20.00 uur. Plaats: Oosterkerk.

15 en 22 november: ‘In gesprek met Mor Polycarpus, Aartspriester van de Syrische Orhodoxe Kerk van Nederland‘

Het is de moeite waard vertrouwd te raken met de geestelijk-sociale sfeer van de verschillende Oriëntaals orthodoxe Kerken in Nederlands. Maar deze bijeenkomsten zijn in het bijzonder gericht op de geschiedenis van de Syrisch Orthodoxe Kerk, dat wil zeggen de geschiedenis van het klooster St. Efrem in Glane in Twente: hoe dat is ontstaan en hoe het nu functioneert als oecumenisch studiecentrum voor belangstellenden uit heel Nederland en Duitsland. Verder doet Jaap van Slageren verslag van gesprekken die hij dit jaar met aartsbisschop Mor Polycarpus heeft gevoerd. Tijd: woensdag 15 en woensdag 22 november 9.30 tot 11.00 uur. Plaats: Adventskerk. Info: ds. Henk Ottevanger: 038-4600659, h.ottevanger@hetnet.nl. Opgave: raad.vent@adventskerk.nl.

29 november: ‘Moderne Devotie voor Dummies‘

De moderne devotie is een kerkelijke vernieuwingsbeweging van 1400 tot 1600 na Christus. De Zwollenaar Thomas a Kempis vertolkte het gedachtegoed van deze nieuwe spiritualiteit in zijn beroemde boek ‘De Navolging van Christus’. Ds. Hans Tissink, mede pionier van het Ontmoetings-huis Moderne Devotie, zal iets vertellen over deze bijzondere spiritualiteit. Ook zullen we deze bijeenkomst voor Dummies enkele kernteksten uit de Navolging gaan lezen. Tijd: woensdag 29 november 20.00 uur tot 22.00 uur, inloop 19.30 uur met koffie en thee. Plaats: Adventskerk. Informatie: ds. Hans Tissink: jttissink@hetnet.nl. Opgave: vóór 15 november, raad.vent@adventskerk.nl

17 januari: ‘Vluchtelingen in Zwolle‘

Dominique van der Knaap zet zich namens Stichting Present in voor asielzoekers met een status die hier in Zwolle zijn komen wonen. Zij moeten hun weg moeten zoeken in een voor hen compleet nieuwe wereld. Dominique organiseert activiteiten die de participatie bevorderen zoals een taal-groep, een vrouwentaalgroep en ze matcht fietsmaatjes en taal- en voorlees- en gezinsmaatjes en leerwerk-plekken. Hoe dat in zijn werk gaat, wat haar ervaringen zijn en waar zij nog mensen voor nodig heeft komt ze ons vertellen. Tijd: woensdag 17 januari 2018 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Oosterkerk.

7 februari: ‘Heilig kijken met Rembrand, passie en compassie’

Rembrandt geldt als de beroemdste schilder van Holland. Zijn etsen en schilderijen zijn nog altijd subliem. Rembrandt is een meester van het spel tussen licht en donker. Zijn doeken kun je ook op een spirituele manier bekijken. Ds. Hans Tissink zal de deelnemers meenemen in de kijkwereld van de meester-schilder. Hoe zag Rembrandt God en hoe las hij de Bijbel? Op meditatieve wijze wordt inge zoomd op de thema’s passie en compassie. Tijd: woensdag 7 februari 20.00 uur, vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Plaats: Oosterkerk. Informatie: ds. Hans Tissink: jttissink@hetnet.nl. Opgave: vóór 1 februari 2018: raad.vent@adventskerk.nl.

20 maart: ‘Lijden, erop of eronder?‘

Annie Hasker, geestelijk verzorger in de Isalaklinieken, zal vertellen over de verschillende manieren waarop patiënten betekenis geven aan hun lijden. Ze gaat in op hoe Thomas a Kempis met lijden omgaat en manieren zoekt om in verbinding te blijven met God en het lijden te doorstaan. Er is ook ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over deze vragen. Tijd: dinsdag 20 maart 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Oosterkerk.

22 maart: ‘Symbolisch bloemschikken‘

Wilt u een bloemstuk maken waarin de symboliek van Pasen wordt verbeeld? Dit gebeurt met bloemen, kruiden en materialen. De uitleg hiervan krijgt u op schrift mee. Het bloemstuk kan thuis, op een hoge of lage tafel gezet worden. Tijd: donderdag 22 maart om 19.30 uur. Plaats: Adventskerk. Kosten: € 12,50 – graag een snoeischaar meenemen. Begeleiding: Anneke Scholten: ascholten61@gmail.com. Opgave: vóór 15 maart 2018 via raad.vent@adventskerk.nl.

25 april: 153 vissen?

In Johannes 21 gaat een aantal van Jezus’ leerlingen maar vissen, omdat ze na zijn dood en enige verschijningen niet goed weten hoe en waarmee ze nu zonder Jezus verder moeten. Dit laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie zit vol symboliek in woorden, getallen en beelden. Voor de inleider, ds. Jaap Jonkmans, heeft het de betekenis van dit Bijbelgedeelte verrijkt door daar wat dieper op in te gaan. U bent welkom om daar, na een inleiding, met hem over van gedachten te wisselen. Tijd: donderdag 25 april om 20.00 uur. Plaats: Oosterkerk.

3 en 17 mei: Talenten en gaven van de Geest

Je hoort mensen nogal eens zeggen: ‘Je moet je talenten niet begraven’- een aansporing die ontstaan is n.a.v. de bekende gelijkenis van de ‘talenten’: zet de mogelijkheden die je gekregen hebt in voor het Koninkrijk van God, voor je medemens. De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor de ‘gaven van de Geest’ zoals Paulus daarover spreekt. Dat vormt een goede aanvulling en verdieping van ons spreken over talenten. Aan de hand van een boekje van drs. Nynke Algra-Dijkstra, toeruster van de landelijke PKN, willen we ons twee avonden verdiepen in dit thema. Tijd: donderdag 3 en 17 mei om 20.00 uur. Plaats: Adventskerk. Gespreksleiders: Jelle Zijlstra, Jaap Jonkmans en Arend van de Beld. Info en opgave: Jelle Zijlstra, 454262, jellezijlstra@telfort.nl.

Reacties zijn gesloten.