Vorming & Toerusting: oecumenische activiteiten

Zin in film (2017-2018)

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens vanaf 19.15 uur, waarna om 19.30 uur de vertoning van de film begint. Er is geen pauze. Op do 12 oktober kijken we naar de film Eye in the Skye. Op do 7 december wordt Tous les Matins du Monde vertoond. Het tragische levensverhaal van de zeventiende-eeuwse componist en viola da gamba speler Sainte Colombe, leermeester Marain Marais, is te zien en te horen. Op donderdag 15 febr kijken we naar de film Moonlight. De laatste film in de serie wordt op een vrijdagavond vertoond, als deel van een stiltefestival in het klooster dat weekend: In pursuit of silence op vrijdag 9 maart. Na iedere film is er voor wie wil een nagesprek olv pastor Hans Schoorlemmer of ds. Iemke Epema.  Tijd: donderdag 12 oktober, 7 december, 15 februari en vrijdag 9 maart om 19:30 uur  (inloop 19:15 uur) Plaats: Dominicanerklooster, kosten: 5 Euro, inclusief consumptie.

Oecumenische vernieuwing

De Oosterkerk kent al een lange traditie van oecumenische ontmoetingen. Er zijn contacten met de Lutherse Gemeente, de Thomas a Kempisparochie en de Dominicanen. De eerste oecumenische viering dit seizoen vond plaats op zondag 17 sept aan het begin van de Vredesweek, in de Onze Lieve Vrouwe basiliek. Tijdens het weekend van zaterdag 7 en zondag  8 oktober vond er kanselruil plaats met de Dominicanen. Verder is er elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op di 11 oktober, 13.30 uur) in de Lutherse Kerk een oecumenische gespreksgroep die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie ‘Het verhaal gaat…’. We lezen verder in de spannende verhalen uit Genesis. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! U hoeft zich hiervoor van te voren niet op te geven. Informatie: ds. Iemke Epema, 4542366, iemke.epema@hetnet.nl

Oecumenische ontmoetingen: Keer om tot nieuw leven

Op Aswoensdag (in 2018 op 14 februari) gaan heel wat mensen naar de kerk. De viering van Aswoensdag markeert een overgang van het een naar het ander. Rond Aswoensdag bieden we de gelegenheid om met elkaar een pas op de plaats te maken. We organiseren twee thema avonden rond boete en verzoening; wat kunnen we daarmee? De eerste avond is het thema: Mensen met rafelrandjes, heerlijke mensen?! De tweede avond: Elk mens die hef zich ‘n kruus te dragen ( lied van Daniël Lohues ). Vertaling: ieder mens heeft zijn eigen kruis te dragen.
Tijd                      wo 7 en 21 februari van 20.00 tot 22.00 uur
Plaats:                  Dominicanenklooster
Leiding:                pastor Hans Schoorlemmer en ds. Nelleke Eygenraam
Kosten:                 € 5,00 (voor beide avonden  samen)
Opgave:               vóór 29 januari 2018 per mail aan raadvent@adventskerk.nl, of door te bellen met Nelleke Eygenraam:  tel. (038) 4525223.

Als vrouwen aan het woord komen 

Deelnemers komen uit de Lutherse Kerk, de Protestantse Gemeente Zwolle en andere kerken. Op de tweede woensdagochtend van de maand komen doorgaans zo’n 25 vrouwen bij elkaar, in de periode van oktober tot en met april, en werken dan aan een onderwerp dat verrassend divers kan worden bekeken. Dit seizoen  zal het thema zijn “Van daar…naar hier” De ochtenden worden geleid door de predikanten Nelleke Eygenraam,  Louisa Vos en Lieke van Houte . Woorden, beelden, muziek en eigen inbreng zijn de vormen

Tijd: wo 11/10, 8/11, 13 /12, 10 /1, 14/2, 14/3, 11 /4  van 9.45 tot 11.45 uur. Plaats: Lutherse Kerk, gemeentecentrum ingang Potgietersingel  Kosten:  € 3,50 per keer, graag in gepast geld   Info en opgave:  Liesbeth Schuring: 0529 – 434 292,  liesbeth.schuring@kpnmail.nl

Reacties zijn gesloten.