Taakgroep Vorming & Toerusting

De taakgroep Vorming & Toerusting heeft als taak jaarlijks een activiteitenprogramma samen te stellen voor de Oosterkerk. De taakgroep bestaat nu uit vier leden.
De taakgroep vergadert aan het begin van een kalenderjaar drie of vier keer. Tijdens de vergaderingen wordt het programma van het lopende seizoen geëvalueerd, een nieuw programma samengesteld voor het seizoen vanaf september, en de taken worden onderling verdeeld.

In 2015 is er een start gemaakt met nauwere samenwerking met de taakgroep Vorming & Toerusting van de Adventskerk. Dit houdt in dat wij in ieder geval één gezamenlijk overleg hebben, met het oog op het organiseren van enkele gezamenlijke activiteiten en het delen van elkaars V&T programma. Daarnaast zijn er ook intern georganiseerde onderdelen. 

Reacties zijn gesloten.