Liturgie en Preken

Hieronder kunt u de meeste preken (‘overdenkingen’) van de afgelopen weken nog eens nalezen en als u wilt ook afdrukken.

De liturgieën en preken van september, augustus en juli staan op de oude website van de Oosterkerk. Die kunt u hier vinden.

DatumLiturgiePredikantSchriftlezingPreek
19 novemberLiturgieds Hans TissinkGenesis 1: 26-28a en
Kolossenzen 1: 15-20
Preek
12 novemberLiturgieDirk Jan SteenbergenDe mantel van Jozef Geen preek voorhanden
5 november
Doopdienst
Liturgieds Iemke EpemaJohannes 4: 43-54Preek
29 oktoberLiturgieds Cor Flobbe, NaardenExodus 32: 15-24
en 30-33
Hebreeën 4:14-16
en 5: 7-10
Preek
22 oktober
Afscheid en bevestiging ambtsdragers
Liturgieds Nelleke EygenraamMatteüs 9: 1-8Geen preek voorhanden
15 oktoberLiturgieds Hans TissinkMicha 6: 6-8
Matteüs 22: 34-40
Preek
8 oktober
Kanselruil met de Dominicanen
Liturgiepastor Hans Schoorlemmer
ds Elly Urban
1 Samuël 1: 9–13a
Lukas 2: 41-52
Geen preek voorhanden
1 oktoberLiturgieds Elly UrbanLukas 7: 11-16
Efeziërs 3: 14-21
Preek

 

Reageren is niet mogelijk