Groepen

De contactgegevens van de coördinatoren / voorzitters van de verschillende groepen vind u hieronder.

 

Autorijdienst Karst Mulder 454 79 60 karstmulder@telfort.nl
Beamerteam Maarten Matser 454 26 74   beamerteam@oosterkerk.nl
Bijbelkring Oosterkerk de pastores
Cantorij Oosterkerk Geeske Koopman 423 47 64 koopman-ridderbos@hetnet.nl
De Bagijn Heleen Grimmius hm.grimmius@gmail.com
Diaconie Chris Bosch  465 81 73 c.a.bosch@compaqnet.nl
De 50+ groep  Bert van de Venis 454 71 73 fam.venis@home.nl
Gemeente Groei Groepen Harry Prins 453 10 68 hjp700@gmail.com
Jeugddienst
Jeugdraad Jeroen van Vilsteren jeroenenanniek@gmail.com
Kerkenraad/moderamen Lies Gerrits 422 74 80 scriba@oosterkerk.nl
Kerkgroet Tim Krooneman 454 47 13 kerkgroet@oosterkerk.nl
Kindernevendienst Klarieke Hop  453 16 74 klarieke@home.nl
Klussengroep Karst Mulder en Wim Woering 422 01 73 454 25 62 
karstmulder@telfort.nl
Ledenregistratie Wiebe Jellema 454 70 71 ledenadministratie@oosterkerk.nl
Oekraïnegroep  
Oppasdienst Arjette van der Wal   arjettevdw@hotmail.com
Ouderenpastoraat Mineke Kremer-Luiks 06-15391437 m.luiks@hotmail.com
PERKI  Ron Agaatsz perki_zwolle@live.nl
Provider  Henk ter Steeg
Taakgroep Communicatie Theo Brand  06-31945826 communicatie@oosterkerk.nl
Website Oosterkerk Tim Krooneman 06-16454907 redactie@oosterkerk.nl
Wijkkas Diny Withaar (M) 30007527 wijkkas@oosterkerk.nl
ZWO      Chris Bosch 465 81 73 c.a.bosch@compaqnet.nl
Zwolse Cantorij Trineke Hoekstra 453 46 27 hoekstrat@hotmail.com

A

 

Reageren is niet mogelijk