Gespreksgroep 50+

Al vele jaren komt op woensdagmorgen een grote groep mensen samen om wat te horen en van gedachten te wisselen over allerlei zaken rond kerk, cultuur en samenleving. De belangstellenden komen uit verschillende kerken en soms van buiten de kerk. Geïnteresseerden kunnen zich op een lijst laten plaatsen en krijgen een persoonlijke uitnodiging. We komen bij elkaar in de Oosterkerk. Kosten zijn € 5 per keer. Bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur (de zaal is open om 9.30) en we sluiten om 12.00 uur. Er is twee keer koffie of thee. De bijeenkomsten van de gespreksgroep 50+ zijn telkens op de derde woensdagmorgen van oktober t/m april. Ook seizoen 2017-2018 biedt veel interessante lezingen!
Wij kijken terug op geslaagde bijeenkomsten dit seizoen op woensdag 18 oktober met ds. Ineke Baron met als onderwerp: ‘Werken als pastor in een jeugdgevangenis’ en op 15 november met ds. Anneke Kruithof-Looije over de Annunciatie of Verkondiging van Maria: een reis van duizend jaar door verschillende vormen van kunst. Emerituspredikant Jaap van Slageren vertelde op 17 januari over de betekenis van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland.
21 februari 2018 – Ir. Herman Dijk
Dijkgraaf Herman Dijk over het onderwerp: ‘Het water staat aan onze lippen’. Hij is sinds januari 2016 dijkgraaf van het in Zwolle gevestigde Waterschap Drents Overijsselse Delta (één van de 22 Nederlandse waterschappen) en heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft.
21 maart 2018 – Guus Schrijvers
Lezing over zorginnovatie. Guus Schrijvers is oud-hoogleraar Public Health en gezondheidseconoom. Hij schrijft nu aan het Zorginnovatieboek.
18 april 2018 – Dr. E.P Meijering
Lezing over “het roer moet om” (titel van één van zijn boeken). E.P. Meijering (1940) was van 1968 tot 1995 predikant in verschillende remonstrantse gemeenten en van 1976 tot 2001 lector in de theologiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Secretariaat:
wordt z.s.m. in voorzien
In het blad Gaandeweg van december 2010 stond dit artikel over de 50-Plus groep

 

Reacties zijn gesloten.