Evangelisatie

Het woord ‘evangelie’ betekent ‘blijde boodschap’. De Bijbel kent vier evangeliën waarin het goede nieuws wordt verteld over Jezus Christus. Jezus stond voor liefde en gerechtigheid en riep mensen op om te zoeken naar ‘het Koninkrijk van God’. Niemand heeft dit Koninkrijk in zijn of haar broekzak. Het is een wenkend perspectief en doorbreekt grenzen.

Vanuit deze gedachte werken we vanuit de Oosterkerk aan evangelisatie. We zien het als pogingen om iets van het goede nieuws van Jezus te laten oplichten, in woord en daad, gericht op hoop en menswaardigheid. Dit is een wederkerig proces dat bij onszelf en anderen nieuwe inzichten kan bieden en waardoor nieuwe relaties en mogelijkheden kunnen ontstaan in de Zwolse samenleving.

Reageren is niet mogelijk