Doelen 3e collecte

De bestemming van de 3e collecte tijdens de kerkdienst verschilt per week en wordt plaatselijk vastgesteld. Onderstaand de toelichting voor de komende  zondagen.

Zondag 3 juni: Stille armoede

Armoede komt op allerlei manieren voor. Er bestaat schreeuwende armoede: gevolg van een langdurig oneerlijke verdeling van rijkdommen, wereldwijd en dus ook hier in Nederland. Armoede als onrecht waartegen de Bijbelse profeten al hun stem verhieven. Hun protest klinkt ook vandaag nog. Maar er komt ook stille armoede voor. Dan gaat het om mensen die niet gekend worden, steeds maar tussen wal en schip vallen, nergens aan de bak komen en toch aan van alles willen voldoen. ‘Stille armoede’ – daar loop je niet mee te koop. Om deze mensen toch op het spoor te komen én om hen met een steuntje in de rug weer op weg te helpen, doet de diaconie een beroep op ons.

Zondag 10 juni: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

Het is waardevol om ergens bij te horen, je welkom te weten en je thuis te voelen in de kerk. Het is ook van veel waarde dat er predikanten en kerkelijk werkers en musici zijn om het gemeenteleven op professionele wijze te ondersteunen. Vergeet daarnaast de vele vrijwilligers die de kerk rijk is niet: kostbare krachten. Om hen heen zijn er de medewerkers van het kerkelijk bureau en de koster/beheerders in de wijkgemeenten. Al dit waardevolle kerkenwerk wordt gefinancierd met ‘levend geld’. Hiervoor wordt elk jaar in januari de actie Kerkbalans gehouden. Daarnaast zijn door het jaar heen deze doelcollecten nodig. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Zondag 17 juni: Diaconale noodhulp

Veel mensen hebben vorige maand hun vakantiegeld ontvangen. Een mooi extraatje om te besteden. Lang niet iedereen kent die luxe. Er zijn in ons welvarende land veel mensen die langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. Het kan ons allemaal overkomen. Soms moeten mensen lang wachten op de toekenning van een uitkering, terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere instanties.

Zondag 24 juni: Wijkkas

De wijkgemeenten geven gezicht aan de Protestantse Gemeente Zwolle. Elke wijkgemeente doet dat op een eigen manier. Er wordt er van alles ondernomen om het gemeenteleven te laten groeien en bloeien. Zo wil elke wijkgemeente kerk dichtbij de mensen zijn: rond rouw en trouw, rond het begin van het leven en het levenseinde, bij jonge gezinnen en ouderen, bij kinderen en jongeren, bij oudgedienden en nieuwkomers. En dat alles middenin de samenleving van de wijk. Uw bijdrage hieraan is dan ook heel welkom!

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.