Doelen 3e collecte

De bestemming van de 3e collecte tijdens de kerkdienst verschilt per week en wordt plaatselijk

Zondag 21 oktober 2018.

De eerste, de diaconiecollecte is bestemd voor de hulp aan de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami  op Sulawesi. Er zijn op dit eiland meer dan duizend doden, tienduizenden gewonden en honderdduizenden ontheemd.  Er is dringend behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Daarom deze collecte.

De eindcollecte is bestemd voor der Stichting Voor Elkaar Zwolle. Deze stichting is ook bekend als SchuldHulpMaatje. Voor Elkaar helpt vanuit de verbondenheid tussen inwoners van Zwolle. Met diverse projecten wordt schuldenproblematiek voorkomen of wordt gezocht naar het oplossen daarvan. Ook draagt men bij aan een betere aansluiting tussen werkzoekenden en de arbeidsmarkt. Ook is er hulp voor statushouders.

Zondag 28 oktober 2018: Extra Diaconie

Steeds vaker doen mensen een beroep op de diaconie. Veel voormalige overheidstaken overgeheveld naar de burgerlijk gemeente. Deze is nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg, de WMO, taxivervoer voor mensen met een beperking, zorg aan huis en individuele begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen. Verschillende maatschappelijke organisaties, de diaconie en andere (kerkelijke) verbanden zijn begonnen op wijkniveau samen te werken. De diaconie wil hier zo goed mogelijk aan bijdragen en rekent hierbij op uw steun. Zo blijven we als kerk opkomen voor mensen bij wie de eigen kracht (soms, even) tekort schiet

 

 

 

Reacties zijn gesloten.