Doelen 3e collecte

De bestemming van de 3e collecte tijdens de kerkdienst verschilt per week en wordt plaatselijk vastgesteld. Onderstaand de toelichting voor de komende  zondagen.

 Zondag 22 april: Onderhoud orgels

In de kerk zingen wij graag de lofzang ter ere van God: Vader, Zoon en Heilige Geest! Een goede begeleiding is daarvoor van grote waarde. Met het oog op de lofzang staat in alle kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Zwolle een orgel. Geen enkel ander instrument bevat in zichzelf zoveel klankkleur en stemmingen als het orgel. Alleen daarom al is het van grote waarde de kerkorgels van de PGZ goed te onderhouden en, waar nodig, te vernieuwen of te vervangen. Uiteraard kunnen we ook niet zonder goede organisten die de orgels laten klinken en de gemeentezang begeleiden. Uw bijdrage hieraan is zeer welkom!

Zondag 29 april: Diaconale noodhulp

Niet iedere Nederlander kan even goed rondkomen. Dit kan zijn door ziekte, handicap, werkloosheid of veel onvoorziene pech in het leven. Het kan ons allemaal overkomen. Er zijn daarom in ons welvarende land nog steeds teveel mensen die langdurig moeten zien rond te komen van een inkomen onder het minimum. Ook in Zwolle. Sommigen moeten lang wachten op de toekenning van een uitkering, terwijl ze vaak al flink in de schulden zitten. Uitgerekend dan gaat de wasmachine of de koelkast kapot. Het diaconaal noodfonds kan in zo’n geval bijspringen. Zo kan worden voorkomen dat mensen dieper wegzakken in de armoede. Helpt u mee het diaconale noodfonds gevuld te houden? Dan kunnen we tegelijkertijd werken aan een meer structurele aanpak van armoede, samen met andere instanties.

 

 

 

 

Reageren is niet mogelijk