De Bagijn

De Bagijn is het wijkblad van onze Oosterkerkgemeente waarmee de kerkenraad alle gemeenteleden (behalve zij die aangegeven hebben De Bagijn niet te willen ontvangen) informeert over belangrijke besluiten. Bovendien informeert De Bagijn de lezers over activiteiten die op stapel staan en bevat het interviews. Het blad verschijnt vier keer per jaar.

Zij die dat aangegeven hebben, ruim tweehonderd personen, ontvangen De Bagijn  per e-mail. Bij alle anderen wordt het blad thuis bezorgd. De kopijsluiting van het volgende nummer van De Bagijn kunt u hier vinden. Kopij kan worden gestuurd naar: debagijn@oosterkerk.nl (kopij moet betrekking hebben op wat in of vanuit de Oosterkerkgemeente plaatsvindt).

 

 

Leden van de stickerploeg aan het werk op de dinsdagmorgen voorafgaande aan het verschijnen van De Bagijn.

Digitaal ontvangen? Of niet meer ontvangen?

Het is mogelijk om De Bagijn per e-mail te ontvangen. Dat bespaart papier en ook bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft (voor alle gegevens), kunt u hier klikken en aangeven dat u voortaan het blad per e-mail wilt ontvangen. Ook kunt u eventueel aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keuze is geheel aan u!

Redactie

De redactie van De Bagijn wordt gevormd door de leden van de wijkgemeente. Eindredacteur is Heleen Grimmius. De verspreiding gebeurt door de bezorgers van onze wijkgemeente nadat de “stickerploeg” alle exemplaren heeft gevouwen en voorzien van een sticker met de naam van een gemeentelid.

Eerder verschenen nummers bekijken
20112012201320142015201620172018
februarifebruarifebruarifebruarifebruarifebruarifebruari
junimeimeimeimeimeimeimei
septemberseptemberseptemberseptemberseptemberseptemberseptemberseptember
decemberdecemberdecemberdecembernovembernovembernovember

 

Reacties zijn gesloten.