Gemeenteberaad na de dienst op zondag 14 oktober

Op zondag 14 oktober is er na afloop van de dienst een gemeenteberaad. De volgende onderwerpen zullen tijdens het beraad aan de orde komen:

– Eeuwigheidszondag
– Resultaten van de rondetafelgesprekken
– Stand van zaken Kerkbalans
– Evangelisatie
– Waarderende gemeente-opbouw
– Project Heilige Huisjes

U komt toch ook?

Reacties zijn gesloten.