De Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland

17 januari 2018 – Dr. Jaap van Slageren

Emerituspredikant Jaap van Slageren vertelt over de betekenis van de Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland tijdens een bijeenkomst van de 50-plus Gespreksgroep op woensdag 17 januari om 10.00 uur in de Oosterkerk.

De betekenis van de Oriëntaals-Orthodoxe Kerken in Nederland.

Het is de moeite waard vertrouwd te raken met de geestelijk-sociale sfeer van de verschillende Oriëntaals-Orthodoxe Kerken in Nederland: de Syrisch-Orthodoxe, de Koptische, de Ethiopische, de Eritrese,en de Armeens-Apostolische Kerk.

Om te beginnen zal Jaap van Slageren in vogelvlucht hun binnenkomst en het verdere verloop van hun geschiedenis in Nederland vertellen., maar daarbij ook wijzen op bijzondere kenmerken van geloofsachtergrond en hun liturgische vieringen. Vervolgens zal hij zich in het bijzonder richten op de Syrisch-Orthodoxe Kerk, dat wil zeggen de geschiedenis van het klooster St.Efrem in Glane in Twente: hoe dat is ontstaan en hoe het nu functioneert als trefpunt en oecumenisch studiecentrum voor belangstellenden uit heel Nederland en Duitsland. Verder komen de gesprekken die Jaap van Slageren heeft gevoerd met aartsbisschop Mor Polycarpus aan bod over de betekenis van de Christelijke feestdagen en hoe die gevierd worden volgens de Syrische kerktraditie.

Hierbij komt ook de Syrisch theologische zingeving ter sprake en hoe deze vorm krijgt in de gewone zondagse viering, de Christelijke feestdagen en in de dienst voor gestorvenen en heiligen.

 

 

Reacties zijn gesloten.