Leven in Bethlehem tussen hoop en vrees

De inwoners van Bethlehem wonen in bezet gebied. De bezetting wordt grimmiger, de nederzettingen van Joodse kolonisten op Palestijnse grond breiden zich steeds verder uit. Sociaal antropoloog en vredesactivist dr. Toine van Teeffelen verzorgt op maandag 20 november een open dialoog over hoe mensen in Bethlehem de hoop levend houden. Iedereen is van harte welkom om 20.00 uur in de Oosterkerk, Koewegje 2 te Zwolle.

De bijeenkomst over het leven in Bethlehem wordt georganiseerd door het Zwols Vredesplatform in samenwerking met de Oosterkerkgemeente. Spreker Toine van Teeffelen woont al ruim twintig jaar in Bethlehem, op de West Bank in Palestina. Hij is als onderwijsadviseur, gids en antropoloog verbonden aan het Arab Educational Institute. Dit instituut verzorgt cursussen en trainingen om de ‘Sumud’ te ondersteunen. Sumud staat voor het dagelijkse geweldloze verzet door de Palestijnse bevolking tegen bezetting en onderdrukking.

Meer informatie: scriba@oosterkerk.nl

Reageren is niet mogelijk