Vier ambtsdragers treden toe tot de kerkenraad

Zondag 22 oktober 2017: een bijzondere dienst in de Oosterkerk. Geertje van Loo en Petra Schep worden voor het eerst bevestigd als diaken. Ria Westerbeek wordt als diaken herbevestigd en ook Henk Zomer wordt herbevestigd als ouderling. Hij wordt onze nieuwe afgevaardigde naar de algemene Kerkenraad van de PGZ. Afscheid werd genomen van Lies Steenwoerd, die velen jaren diaken was in de Oosterkerk en lid van het College van Diakenen. Lees en kijk hier verder

Reacties zijn gesloten.