Doopdienst 19 juni 2016In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

Jonge gezinnen 3 juli 2016

Zondag 19 juni Feestelijke doopdienst Het was vanmorgen een feetselijke dienst in de Oosterkerk. Met veel muziek van een blazersensemble, van trompettisten en natuurlijk van onze eigen gitaristen, pianiste en organist. Vader Martijn van Nieuwenhuizen zong de muzikale meditatie en dochter Frederieke droeg een gedicht voor en de dopelingen? Die namen er hun gemak van en sliepen gewoon door. Tot het doopwater stroomde.....

Jan Stellingwerff maakte de foto's en zette die in dit album.

BerendJosefien

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeruzalemkerk 2016Jeruzalemkerk

Onlangs heeft Wijkgemeente-2 (voorheen: Grote Kerkgemeente) aangegeven het voornemen te hebben om de naam te wijzigen van Wijkgemeente-2 in Jeruzalemkerkgemeente. Hun kerkenraad heeft ons netjes gevraagd of dit voornemen bij ons op bezwaren zou stuiten. Een ruime meerderheid van de ex-Jeruzalemkerkers onder ons had geen bezwaar. De wijkkerkenraad van Wijk-2 heeft daarom het voornemen uitgesproken om deze naamswijziging in te voeren, maar zal daarover, conform de kerkorde, eerst de gemeente nog “kennen en horen”.

Emmaüskerk

Zoals u mogelijk al in de krant hebt gelezen, hebben de kerkrentmeesters de Emmaüskerk in Berkum zo goed als verkocht. Als de bezwaarprocedure geen roet in het eten gooit, wordt de kerk afgebroken. De projectontwikkelaar gaat hier dan appartementen bouwen, waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan het eigene van de kerk. Onder andere zullen de gebrandschilderde ramen in de nieuwbouw worden verwerkt.

 

Zondag 29 mei 2016 Zondag 29 mei in de Oosterkerk gezien en gehoord

 

               Wie is "mijn" dominee?

Geachte gemeenteleden van de Oosterkerk

Op de voorpagina van de Bagijn kunt u al het een en ander lezen over de recente veranderingen in de predikantsbezetting in onze wijkgemeente. In deze brief leggen we u uit wat deze veranderingen voor u persoonlijk betekenen in de komende tijd.

De gehele brief kunt u hier inzien

 

De eerste resultaten van de actie kerkbalans 2016 Kerkbalans

    Totaal Zwolle en Oosterkerk

 

Giften wijkkas 2016

Dit document geeft u inzicht in de giften die de wijkkas tot 1 juni van gemeenteleden mocht ontvangen.

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

 

Facebook

Heeft u al op de Facebookpagina van de Oosterkerk gekeken? Klik op de f vooraan deze regel !

zak met geld

Jaarrekening 2015 Oosterkerk

Overzicht baten en lasten 2015 van de wijkkas en van de beheercommissie. Het verslag van de kascontrôle-commissie kunt u hier inzien.

Over de hoop heeft de franse schrijver Péguy een prachtig gedicht geschreven. In dit gedicht laat hij God aan het woord over geloof, hoop en liefde. Van deze drie verbaast God zich het meest over de hoop. Het gedicht heet Het kleine meisje hoop. Een bewerking van dit gedicht van ds Iemke Epema :

 

Het kleine meisje hoop

Het kleine meisje, Hoop…
Ze valt in het niet bij haar twee grote zussen in: Geloof, en Liefde…
Geloof en Liefde zijn de volwassen vrouwen
Hoop is vergeleken met hen een meisje van niks, een prutske.
Ze gaat nog naar school
Niemand let op haar...
Ze is op stap, tussen haar twee grote zussen in,
verdwijnend in hun ruisende rokken.
Dat kleine meisje, Hoop;
in het midden.
En midden tussen haar twee grote zussen lijkt het, of zij zich voorttrekken laat...
Maar in werkelijkheid is zij het is die de anderen vooruit helpt.
Zij, het kleine meisje, Hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven.
Je denkt soms: wat is het klein, dat vlammetje,
maar niemand krijgt het uit...
Nooit zal het doven.
Altijd weer laat het zien,
wat er niet is, maar komen kan.

Wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
De mensenkinderen, ze zien toch
wat er in de wereld allemaal omgaat -
en ze geloven dat het morgen om zal slaan.
Ze zien hoe het in de wereld toegaat -
en ze geloven ze dat het morgen beter zal gaan.

Waar ik het meest van hou, zegt God is de hoop.
Geloof, dat kan ik begrijpen.
Liefde, daarvan versta ik de bron.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.

'een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en niet wil doven'

 

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De distributie en bezorging van post, aanvankelijk een Brievenbus 2013verantwoordelijkheid van het pastoraat, is door de kerkenraad besproken. Besloten is deze functie te ontkoppelen van pastoraat en onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad te brengen. Hier kunt u lezen hoe een en ander zal gaan functioneren.  

                                    

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.