Kerst 2016In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

 

Nacht van Waken, Paasontbijt  en Twee Paasdiensten

Nacht van waken

 

 

 

 

 

Maarten Matser maakte deze foto's van de Nacht van waken.

 

 

Paasmaaltijd 2017

 

Hij maakte van het Paasontbijt

deze foto's.

 

 

 

 

 

 

Kinderdienst Pasen 2014

Jan van der Meulen maakte deze foto's van de kinderdienst om 9.00 uur.

Kees van Emmerik maakte deze foto's van de dienst van 10.30 uur.

Pasen 2e dienst 2017

 

 

 

 

 

 

 

The Passion, Goede Vrijdag,

    14 april, in de Oosterkerk

The Passion 2014

Het wordt een mooie traditie in de Oosterkerk: op Goede Vrijdag een uitvoering van een 'eigen' versie van The Passion. Gezongen door Koorbizniz Oosterwind, onder leiding van Geeske Koopman en versterkt met een zestal muzikanten. Iemke Epema las de teksten uit het Evangelie naar Johannes en het Evangeklie naar Markus en Jan Woltinge schreef en lase verbindende teksten.

                  Jan Stellingwerff maakte deze foto's , Hans Gerritsen maakte deze film

 

Palmpasen 9 april 2017

Palmpasen 9 april 2017

Op zaterdag 8 april kwamen de kinderen naar de Oosterkerk om hun Palmpaasstok af te maken. Jan van der Meulen was daar ook en maakte deze foto's. Ook zondag Palmpasen maakte Jan foto's, die zijn hier te zien (en te beluisteren)

Logo 50 plusWoensdag 19 April a.s. is Ds Louisa Vos , Luthers predikant in Zutphen, in ons midden met een lezing over Maarten Luther en zijn theologie. Lees hier meer

 

De door de kerkenraad goedgekeurde jaarcijfers 2016

    Jaarrekening 2016

           Wijkkas            Beheer             Balans

       Door op bovenstaande woorden te klikken, wordt het betreffende document zichtbaar.

 

KerkbalansDe voorlopige resultaten van de actie kerkbalans 2017 kunt u hier zien

 

 

      500 jaar Reformatie 12 mei Oosterkerk

In het kader van 500 jaar Reformatie zal op vrijdagavond 12 mei in de Oosterkerk een fantastische  theater- en zang evenement over Maarten Luther door Kees van de Zwaard worden opgevoerd. Meerdere kerken werken aan deze avond mee. Meer info volgt nog. 

                           500 Jaar Reformatie

 

Het gemeenteberaad wordt vervolgd !

      Hier kunt u lezen welke acties ondernomen zijn

Giften wijkkas 2017 en 2016

Hier kunt u de inkomsten van de wijkkas in 2017 zien.

Dit overzicht geeft u inzicht in de giften en totale inkomsten van de wijkkas in 2016 . De onderste regel laat de inkomsten zien van de giften + overige inkomsten zoals collectes wijkkas, oliebollenactie, rommelmarkt,etc.

 

Collectemunten

 

Collectemunten kopen?

Als u hier op klikt , ziet u onderaan de pagina waar u naar toe gebracht wordt meer informatie.

 

 

      

   Klik op onderstaande kaart om deze te vergroten

Kaart pastores aug 2016

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.