CollecterenIn het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

 

Woensdag 14 december psalmenavond over Psalm 8

melkweg, sterrenhemel, nacht, boom, behang

Woensdag 14 december wordt in onze kerk olv ds. Iemke Epema de vierde avond gehouden in de serie Psalmenavonden. Deze avonden worden bij toerbeurt in één van de kerken van de PGZ gehouden. Het is ook mogelijk om een avond los te bezoeken. We beginnen iedere keer met een eenvoudige gezamenlijke maaltijd, aanvang 18:30 uur en kosten 5 Euro per persoon. Lees hier meer

Het verslag van de gemeentevergadering leest u hier.

Gemeentevergadering 27 nov.2016

Kerstviering PERKI

Gedachtenisdienst zondag 20 november

Een deel van de foto's die Tim Krooneman maakte, kunt u hier zien.

 

Kinder - School - Gezinsdienst

13 november 2016

KSG dienst 13 nov, 2016

 

 

 

 

 

Vandaag een dienst in samenwerking met de Emmaschool over het thema "Ruzie en goed maken". Jan van der Meulen maakte deze fotorapportage van deze dienst.

Een groep buitenlandse theologie studenten bezoekt dit jaar Amsterdam in het kader van het project "Breuken en Bruggen". Dit is een samenwerkingsproject van de afdeling Zending van Kerk in Actie en de VU. Een programmaonderdeel van het drie maanden durende verblijf van de studenten is een bezoek aan plaatselijke gemeentes. De Z.W.O. heeft een studente uit Zuid-Afrika, ds Janse van Vuren, voor deze zondag 6 november uitgenodigd om o.a. een kleine bijdrage te leveren aan de dienst. Na de dienst heeft ze een korte presentatie gegeven in de kerkzaal. Jan Stellingwerff maakte deze foto's .

 

Giften wijkkas 2016

Dit document geeft u inzicht in de giften die de wijkkas tot 1 november van gemeenteleden mocht ontvangen.

‘500 jaar protestant’ op 7 januari 2017 te Deventer

Afbeeldingsresultaat voor 500 jaar protestantOp 31 oktober (hervormingsdag) is ‘500 jaar protestant’ in Amsterdam van start gegaan. Er wordt een estafette van provincie naar provincie gehouden. De slotviering wordt op 31 oktober 2017 in Utrecht gehouden. Op 7 januari 2017 vindt een provinciale manifestatie voor Overijssel plaats, in en om de Lebuïnus-kerk te Deventer. De Oosterkerkgemeente wil met 50 mensen naar Deventer. Lees hier meer

Pierik op de koffie.

Koffie Pierik Vanaf donderdag 6 oktober a.s. zijn er tweewekelijks koffie-morgens in het gebouw van de speeltuinvereniging Assendorp. Vanaf 10.00 uur ’s morgens is een ieder hartelijk welkom die zin heeft aan een kopje koffie, een praatje wil maken met buurt-bewoners of gewoon even rustig wil zitten en bijkomen. Ontmoeting en gezelligheid zijn de steekwoorden voor de koffiemorgens. De ingang van het speeltuingebouw bevindt zich aan de Geraniumstraat 1-1. Meer informatie is te verkrijgen bij Wim van Ree, telefoon 4217596 (morgenuren) of 06-10186422. De overige data van de koffiemorgens zijn 15 en 29 december. Wilt u de poster rechts ook kunnen lezen? Klik dan op de poster.

Niet alleen de bewoners van de Pierik zijn hartelijk welkom. Ook degenen uit anderen delen van Zwolle kunnen gerust binnenlopen. Een warm welkom voor ieder mens.

 

‘500 jaar protestant’ op 7 januari 2017 te Deventer

Afbeeldingsresultaat voor 500 jaar protestantOp 31 oktober is ‘500 jaar protestant’ in Amsterdam van start gegaan. Er wordt een estafette van provincie naar provincie gehouden. De slotviering wordt op 31 oktober 2017 in Utrecht gehouden. Op 7 januari 2017 vindt een provinciale manifestatie voor Overijssel plaats, in en om de Lebuïnus-kerk te Deventer. De Oosterkerkgemeente wil met 50 mensen naar Deventer. Lees hier meer

 

V&T logo

In samenwerking met de Adventskerk en de Dominicanenkerk heeft de taakgroep Vorming en Toerusting een aantrekkelijk programma samengesteld voor het seizoen 2016/2017.

Een samenvatting van het programma wordt opgenomen in De Bagijn die begin september verschijnt. Hier kunt u alle informatie vinden.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag Oosterkerk 2015

Klik hier om het jaarverslag in te zien.

      

   Klik op onderstaande kaart om deze te vergroten

Kaart pastores aug 2016

 

KerkbalansDe resultaten van de actie kerkbalans 2016

    Totaal Zwolle en Oosterkerk

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

 

Facebook

Heeft u al op de Facebookpagina van de Oosterkerk gekeken? Klik op de f vooraan deze regel !

zak met geld

Jaarrekening 2015 Oosterkerk

Overzicht baten en lasten 2015 van de wijkkas en van de beheercommissie. Het verslag van de kascontrôle-commissie kunt u hier inzien.

Over de hoop heeft de franse schrijver Péguy een prachtig gedicht geschreven. In dit gedicht laat hij God aan het woord over geloof, hoop en liefde. Van deze drie verbaast God zich het meest over de hoop. Het gedicht heet Het kleine meisje hoop. Een bewerking van dit gedicht van ds Iemke Epema :

 

Het kleine meisje hoop

Het kleine meisje, Hoop…
Ze valt in het niet bij haar twee grote zussen in: Geloof, en Liefde…
Geloof en Liefde zijn de volwassen vrouwen
Hoop is vergeleken met hen een meisje van niks, een prutske.
Ze gaat nog naar school
Niemand let op haar...
Ze is op stap, tussen haar twee grote zussen in,
verdwijnend in hun ruisende rokken.
Dat kleine meisje, Hoop;
in het midden.
En midden tussen haar twee grote zussen lijkt het, of zij zich voorttrekken laat...
Maar in werkelijkheid is zij het is die de anderen vooruit helpt.
Zij, het kleine meisje, Hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven.
Je denkt soms: wat is het klein, dat vlammetje,
maar niemand krijgt het uit...
Nooit zal het doven.
Altijd weer laat het zien,
wat er niet is, maar komen kan.

Wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
De mensenkinderen, ze zien toch
wat er in de wereld allemaal omgaat -
en ze geloven dat het morgen om zal slaan.
Ze zien hoe het in de wereld toegaat -
en ze geloven ze dat het morgen beter zal gaan.

Waar ik het meest van hou, zegt God is de hoop.
Geloof, dat kan ik begrijpen.
Liefde, daarvan versta ik de bron.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.

'een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en niet wil doven'

 

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De distributie en bezorging van post, aanvankelijk een Brievenbus 2013verantwoordelijkheid van het pastoraat, is door de kerkenraad besproken. Besloten is deze functie te ontkoppelen van pastoraat en onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad te brengen. Hier kunt u lezen hoe een en ander zal gaan functioneren.  

                                    

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.