Startdienst 2016

In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

 

Startzondag in beeld 2016

        Zondag 18 september. Thema: "Deel het leven"

      Startzondag met veel activiteiten voor jong en oud.

     Jan Stellingwerff, Maarten Matser, Egbert EGD

              Tim Krooneman en Kees van Emmerik

        maakten foto's van de verschillende activiteiten.

     Klik op een blauwe naam om zo'n album te bekijken.

 

Vredesweek 18 - 25 september 2016

Vrederweek 2016

Het programma van de Vredesweek in Zwolle kunt u hier zien.

Zondag 25 september, aan het eind van de Vredesweek, houden we weer een oecumenische viering samen met de Lutherse gemeente, de Thomas a Kempis parochie, de basisgemeente de Werkplaats, en dit jaar voor het eerst, ook de Doopsgezinde gemeente.

Deze dienst wordt gehouden in de basiliek van de Onze Lieve Vrouwe-ten-Hemelopneming, ook wel bekend als de Peperbus en de aanvang is -LET OP!- 9:30 uur. De oppasdienst is in de lutherse kerk aan de Koestraat 4, dus de jongste kinderen mogen daarheen worden gebracht . Na de dienst gaan we daar allemaal naar toe om koffie te drinken. Het thema van de viering is Vrede verbindt.

Er wordt meegewerkt aan de viering door jongerenkoor So be it (Thomas a Kempisparochie) en onze organist Rudie Altelaar zal het voor hem vertrouwde orgel in de basiliek bespelen. Allen van harte welkom.

Open Monumentendag 10 sept. 2016    Open Monumentendag 

De Oosterkerk was zaterdag 10 september geopend in het kader van Open Monumentendag 2016.

Medewerking verleenden:

*   Rudie Altelaar

*   koor Caecilia

*   Christelijk Mannenkoor Zwolle

*   gemeenteleden van de Oosterkerk

*   Jantje Aaltink uit Nijverdal met haar Iconen

Maarten Matser was ook aanwezig en hij maakte de foto's en daarmee dit fotoalbum.

 

 

Flores Foundation 2016Flores Sare Foundation

2de Fundraising Dinner in Zwolle op

8 oktober.

De Flores Sare Foundation is opgericht in april 2009 met als doel om  financiële steun te geven aan lokale en regionale ontwikkelingsprojecten op het eiland Flores in Indonesië.

Na onze eerste project, waarbij we 12 toiletten en badkamers hebben gebouwd in het dorp Wolopaku, zijn we nu inmiddels met de afrondende fase bezig van ons tweede project. In het dorp Nuapu bouwen we, in samenwerking met de plaatselijke stichting Nua Bilo Peduli Masyarakat, 2 units met elk een gezamenlijk toilet en badkamer. Dankzij ons eerste fundraising dinner, en met de hulp van verschillende kerken in Kampen en Zwolle, hebben wij dit project sneller gerealiseerd dan we hadden durven hopen.

We zien u dus graag op 8 oktober as om 16.00 uur in gebouw Jubal aan de Geert Grootestraat 1 in Zwolle. Kaarten zijn a 20,-- euro verkrijgbaar. Aanmeldingen kunnen geschieden telefonisch bij Cinta Dewi Yanti 06 – 42289130 of Susan Sana 06 – 52561616. Na aanmelding Bij binnenkomst graag kontant en gepast afrekenen

      

   Klik op onderstaande kaart om deze te vergroten

Kaart pastores aug 2016

 

V&T logo

In samenwerking met de Adventskerk en de Dominicanenkerk heeft de taakgroep Vorming en Toerusting een aantrekkelijk programma samengesteld voor het seizoen 2016/2017.

Een samenvatting van het programma wordt opgenomen in De Bagijn die begin september verschijnt. Hier kunt u alle informatie vinden.

 

KerkbalansDe resultaten van de actie kerkbalans 2016

    Totaal Zwolle en Oosterkerk

 

Giften wijkkas 2016

Dit document geeft u inzicht in de giften die de wijkkas tot 1 juni van gemeenteleden mocht ontvangen.

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

 

Facebook

Heeft u al op de Facebookpagina van de Oosterkerk gekeken? Klik op de f vooraan deze regel !

zak met geld

Jaarrekening 2015 Oosterkerk

Overzicht baten en lasten 2015 van de wijkkas en van de beheercommissie. Het verslag van de kascontrôle-commissie kunt u hier inzien.

Over de hoop heeft de franse schrijver Péguy een prachtig gedicht geschreven. In dit gedicht laat hij God aan het woord over geloof, hoop en liefde. Van deze drie verbaast God zich het meest over de hoop. Het gedicht heet Het kleine meisje hoop. Een bewerking van dit gedicht van ds Iemke Epema :

 

Het kleine meisje hoop

Het kleine meisje, Hoop…
Ze valt in het niet bij haar twee grote zussen in: Geloof, en Liefde…
Geloof en Liefde zijn de volwassen vrouwen
Hoop is vergeleken met hen een meisje van niks, een prutske.
Ze gaat nog naar school
Niemand let op haar...
Ze is op stap, tussen haar twee grote zussen in,
verdwijnend in hun ruisende rokken.
Dat kleine meisje, Hoop;
in het midden.
En midden tussen haar twee grote zussen lijkt het, of zij zich voorttrekken laat...
Maar in werkelijkheid is zij het is die de anderen vooruit helpt.
Zij, het kleine meisje, Hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven.
Je denkt soms: wat is het klein, dat vlammetje,
maar niemand krijgt het uit...
Nooit zal het doven.
Altijd weer laat het zien,
wat er niet is, maar komen kan.

Wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
De mensenkinderen, ze zien toch
wat er in de wereld allemaal omgaat -
en ze geloven dat het morgen om zal slaan.
Ze zien hoe het in de wereld toegaat -
en ze geloven ze dat het morgen beter zal gaan.

Waar ik het meest van hou, zegt God is de hoop.
Geloof, dat kan ik begrijpen.
Liefde, daarvan versta ik de bron.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.

'een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en niet wil doven'

 

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De distributie en bezorging van post, aanvankelijk een Brievenbus 2013verantwoordelijkheid van het pastoraat, is door de kerkenraad besproken. Besloten is deze functie te ontkoppelen van pastoraat en onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad te brengen. Hier kunt u lezen hoe een en ander zal gaan functioneren.  

                                    

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.