zondag 29 mei 2016In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

Zondag 29 mei in de Oosterkerk gezien en gehoord

Ruim 23 jaar hebben Gonny Kisteman, Betsy Lubbelinkhof en Alie ter Molen voor de maaltijdgroep maandelijks maaltijden verzorgd. Op 18 mei was het helaas de allerlaatste keer. Lies Gerrits bood hen en Joanna Teesink namens de Kerkenraad bloemen als blijk van waardering en dank aan. Wat foto's van deze bijeenkomst kunt u hier zien.

       Laatste maaltijd Maaltijdgroep

Pinksteren 2016

Door op bovenstaande foto te klicken, kunt u de foto's bekijken die Maarten Matser van de Pinksterdienst gemaakt heeft.

Hemelvaarsdag 5 mei 2016. Én bevrijdingsdag! In de Oosterkerk werd een oecumenische viering gehouden, samen met de Dominicanen. Jan Stelligwerff maakte deze foto-impressie.

Hemelvaart 2016 a Hemelvaart 2016 b

Zondag 1 mei 2016 Intrede van Elly Urban als predikant van de PKN en bevestiging als (parttime-) predikant van de Oosterkerk voor de komende 4 jaar.

ds Elly Urban 2016 a

 ds Elly Urban 2016 b   ds Elly Urban 2016 c      Foto's die Jan Stellingwerff tijdens deze dienst gemaakt heeft, kunt u hier zien.              

Het mei-nummer van de De Bagijn is verschenen. U kunt hem hier inzien. Gelijk met het wijkblad hebben alle gemeeteleden een brief van de kerkenraad ontvangen die begint met:

               Wie is "mijn" dominee?

Geachte gemeenteleden van de Oosterkerk

Op de voorpagina van de Bagijn kunt u al het een en ander lezen over de recente veranderingen in de predikantsbezetting in onze wijkgemeente. In deze brief leggen we u uit wat deze veranderingen voor u persoonlijk betekenen in de komende tijd.

De gehele brief kunt u hier inzien

Klik op dit plaatjeZoek de verschillen mei 2016voor de oplossing van "zoek de verschillen"

Zondag 17 april 2016 Doopdienst en daarna Limonadeconcert

Doopdienst 17 april 2016

Vandaag zijn drie kinderen uit één gezin gedoopt: Jurre (geboren 20 juli 2010), Lise (geboren 7 april 2012) en Cas (geboren 31 juli 2015), kinderen van Nelleke Baljeu en Chiel André

én

Noud Baudewijn (geboren 14-12-2015), zoon van Nienke Veenstra en Dennis Mooiweer. Het meditatief werd verzorgd door twee jonge muzikanten, als voorproefje van het limonadeconcert na de dienst.

De foto's van deze dienst ziet u hier

Na de koffie werd het Limonadeconcert gehouden. Een concert, waarin kinderen van de Oosterkerk hun instrumenten bespeelden en in een gevarieerd programma van zich lieten horen, met een spetterende muzikale verrassing tot besluit. Dit alles onder de muzikale leiding van Geeske Koopman. Foto's daarvan ziet u hier.

Limonadeconcert 17 april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom Elly Urban; Zondag 3 april 2016

Elly Urban 1Elly Uban 2

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Foto's van deze dienst kunt u hier zien

 

VACATURES

Binnen de Oosterkerk zijn we dringend op zoek naar enkele vrijwilligers. Hierbij vindt u een lijstje met met vacatures. Heeft u interesse, of weet u iemand die geschikt zou zijn, neem dan contact op met degene erbij vermeld staat. Dit zijn onze vacatures.

 

V&T logo

Een gevarieerd en mooi programma 'Vorming en Toerusting' is samengesteld voor het seizoen 2015-2016, dat u hopelijk enthousiast maakt! Het complete programma V&T kunt u vinden op de pagina's 5 t/m 8 van De Bagijn van september 2015. Heeft u die niet ontvangen of is de Bagijn al weggegooid? Geen nood! Hier kunt u die Bagijn nog nalezen.

 

De eerste resultaten van de actie kerkbalans 2016 Kerkbalans

    Totaal Zwolle en Oosterkerk

 

Jaarrekening 2015 Oosterkerk

Overzicht baten en lasten 2015 van de wijkkas en van de beheercommissie. Het verslag van de kascontrôle-commissie kunt u hier inzien.

 

Giften wijkkas 2016

Dit document geeft u inzicht in de giften die de wijkkas tot op heden van gemeenteleden mocht ontvangen.

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

 

Facebook

Heeft u al op de Facebookpagina van de Oosterkerk gekeken? Klik op de f vooraan deze regel !

zak met geldDe kerkenraad heeft inhaar vergadering de afrekening 2014 en begroting 2015 goedgekeurd.

Onderaan deze pagina (op rode tekst klikken) kunt u de stukken inzien.

kerkbalans 2015De stand van de actie Kerkbalans 2015 is inmiddels ook gepubliceerd. Plaatselijk is € 1.322.338 toegezegd, dat is op € 42,- na gelijk een de toezeggingen van 21014! De gemeenteleden van onze wijk zegden  € 338.588 toe. Dat is € 11.715,- minder dan vorig jaar. Het totale overzicht kunt u hier inzien.

Over de hoop heeft de franse schrijver Péguy een prachtig gedicht geschreven. In dit gedicht laat hij God aan het woord over geloof, hoop en liefde. Van deze drie verbaast God zich het meest over de hoop. Het gedicht heet Het kleine meisje hoop. Een bewerking van dit gedicht van ds Iemke Epema :

 

Het kleine meisje hoop

Het kleine meisje, Hoop…
Ze valt in het niet bij haar twee grote zussen in: Geloof, en Liefde…
Geloof en Liefde zijn de volwassen vrouwen
Hoop is vergeleken met hen een meisje van niks, een prutske.
Ze gaat nog naar school
Niemand let op haar...
Ze is op stap, tussen haar twee grote zussen in,
verdwijnend in hun ruisende rokken.
Dat kleine meisje, Hoop;
in het midden.
En midden tussen haar twee grote zussen lijkt het, of zij zich voorttrekken laat...
Maar in werkelijkheid is zij het is die de anderen vooruit helpt.
Zij, het kleine meisje, Hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven.
Je denkt soms: wat is het klein, dat vlammetje,
maar niemand krijgt het uit...
Nooit zal het doven.
Altijd weer laat het zien,
wat er niet is, maar komen kan.

Wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
De mensenkinderen, ze zien toch
wat er in de wereld allemaal omgaat -
en ze geloven dat het morgen om zal slaan.
Ze zien hoe het in de wereld toegaat -
en ze geloven ze dat het morgen beter zal gaan.

Waar ik het meest van hou, zegt God is de hoop.
Geloof, dat kan ik begrijpen.
Liefde, daarvan versta ik de bron.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.

'een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en niet wil doven'

 

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De distributie en bezorging van post, aanvankelijk een Brievenbus 2013verantwoordelijkheid van het pastoraat, is door de kerkenraad besproken. Besloten is deze functie te ontkoppelen van pastoraat en onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad te brengen. Hier kunt u lezen hoe een en ander zal gaan functioneren.  

                                    

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.