Kerst 2016In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

 

Zondag 21 mei 2017 Afscheid

Afscheid 12mei 2017

 

 

Vandaag namen we, na vele jaren, afscheid van diaken Hans van Berkum en

ouderling Gerry van de Streek. Gerry was de laatste jaren speciaal in de Molenhof actief.

 

 

 

  

  én na afloop van de dienst: Gemeentevergadering

Gemeentevergadering 21 mei 2017

De kerkenraad informeerde de gemeenteleden over o.a.:

de samenwerking met de Advents-kerk, het vervolg van de Ronde Tafel gesprekken, ideeën voor besteding van een ontvangen legaat wat bestemd is voor evangelisatie.

Ook wilde ze graag de ervaringen horen over de diensten die in de Stille Week zijn gehouden.

Jan van der Meulen maakte deze foto's

 

Het jaarverslag "Oosterkerk 2016" kun u hier inzien.

 

Zaterdag 13 mei 2017 Kerkenpad Noord-Groningen

KERKENPAD 13 MEI 2017

 

 

Zaterdag 13 mei bezochten een kleine 50 mensen van de Adventskerk en de Oosterkerk onder leiding van Gert van Klinken een aantal kerken in Noord-Groningen. De foto’s van deze tocht, gemaakt door Jan Stellingwerff, vind je hier.

 

 

 

 

Vrijdag 12 mei 2017 vrijwilligersavond

Vrijwilligersavond 12 mei 2017Dit jaar begon de vrijwilligersavond met de theatervoorstelling ‘Hier sta ik. Dansen en vechten met Maarten Luther’ door theoloog, theatermaker en acteur Kees van der Zwaard.

Na afloop  was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en kennis te maken met nieuwe mensen. Dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Kees van Emmerik maakte deze foto's van de avond.

 

Zondag 7 mei 2017 Dopen

Dopen 7 mei 2017

Vandaag werden er twee kinderen gedoopt:

  • Kai Anthony Leonard van Elsdingen, geboren op 27 augustus 2016, zoon van Fabian van Elsdingen en Patricia Schepers, en
  • Rinde Fieke Willemijn Meijer, geboren op 31 januari 2017, dochter van Mark en Corrien Meijer. en zusje van Job, Taeke en Sijmen.

 

Jan Stellingwerff: Hierbij een bescheiden selectie uit de 180 foto’s die de doopdienst opleverde !

 

   en na afloop het 2e Limonadeconcert.

Lim.concert 7 mei 2017

Kees van Emmerik van het gezellige concert dit foto-album.

Zoals altijd spelen de kinderen voor een goed doel. Deze keer ondersteunen we de groep jongeren van de Adventskerk die deze zomer voor een opbouwproject naar Kenia gaan.

Voor meer informatie zie jambokenia2017.com

Publiek 7 mei 2017

 

De door de kerkenraad goedgekeurde jaarcijfers 2016

    Jaarrekening 2016

           Wijkkas            Beheer             Balans

       Door op bovenstaande woorden te klikken, wordt het betreffende document zichtbaar.

 

 

KerkbalansKerkbalans 2017 per 10 maart.

De integrale uitslag kunt u hier inzien. De uitslag van de  Oosterkerkgemeente staat hier. In het overleg van het College van Kerkrentmeesters is afgesproken om per wijk alleen de totale uitslag te vermelden en de uitslag van de eigen wijkgemeente (BS).

 

Het gemeenteberaad wordt vervolgd !

      Hier kunt u lezen welke acties ondernomen zijn

Giften wijkkas 2017 en 2016

Hier kunt u de inkomsten van de wijkkas in 2017 zien.

Dit overzicht geeft u inzicht in de giften en totale inkomsten van de wijkkas in 2016 . De onderste regel laat de inkomsten zien van de giften + overige inkomsten zoals collectes wijkkas, oliebollenactie, rommelmarkt,etc.

 

Collectemunten

 

Collectemunten kopen?

Als u hier op klikt , ziet u onderaan de pagina waar u naar toe gebracht wordt meer informatie.

 

 

      

   Klik op onderstaande kaart om deze te vergroten

Kaart pastores aug 2016

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.