Kerst 2016In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

 

Startzondag

Zondag 10 september

        Startzondag

 

vernieuwend - verrijkend - verbindend - verwon-derend - verruimend - spiritueel - modern - devoot

 

Graag willen we u meenemen op ontdekkingstocht, We gaan naar de tijd waar de gildemeesters het voor het zeggen hadden.

Een reis door Zwolle naar Johan Cele, de vernieuwer van het onderwijs en Thomas a Kempis, de sociale hervormer. We gaan zien dat de moderne devotie van toen nog steeds modern en actueel is!

Programma van de dag:

   • Feestelijke kerkdienst met daarna koffie mét !
   • Lunch: het zou fijn zijn als u uw eigen lunchpakketje meeneemt; wij zorgen dan voor de drankjes daarbij.

Voor het middagprogramma kan iedereen kiezen uit:

 1. Wandeling door de binnenstad onder leiding van Mink de Vries , die ons meeneemt in de geschiedenis van de moderne devotie
 2. Op de fieits naar het voormalige klooster "de Agnietenberg". Daar zal Bert Pierik ons meer vertellen over de geschiedenis van Thomas a Kempis.
 3. In de Oosterkerk zal ds Hans Tissink een inleiding geven over de moderne devotie.
 4. Voor de jeugd: zij kunnen terug in de tijd door te gaan pottenbakken of in de tijd van nu blijven door te gaan 3D-printen

Om ongeveer 15.30 uur treffen we elkaar allemaal in weer in de Oosterkerk, waar onze stadspastor, ds Mariska van Beusichem, de dag met ons zal afsluiten.

Aanmelden:

     • via het formulier dat u enkele weken geleden ontvangen heeft óf
     • via het formulier dat in de Bagijnehof ligt óf
     • via e-mailadres startzondag2017@gmail.com

 

 

Zwolle reist naar Taizé

Afbeeldingsresultaat voor taize logo Op zondag 27 augustus vertrekt een groep van 9 jongeren (tussen de 16 en 30 jaar) naar Taizé, in Frankrijk. Deze reis is een initiatief vanuit de Dominicanenkerk, de Open Kring en de Oosterkerk. De groep bestaat uit jongeren uit deze kerken in Zwolle, maar ook uit andere omliggende plaatsen. Vanuit de Oosterkerk gaat Carline Meijster mee. Begeleiders van de reis zijn Wouter Geerling en Bram Visscher, beiden ook lid van de Oosterkerk en al jaren bezoekers van Taizé. Na de reis krijgt u verslag!

 

KerkbalansKerkbalans 2017 per 10 maart.

De integrale uitslag kunt u hier inzien. De uitslag van de  Oosterkerkgemeente staat hier. In het overleg van het College van Kerkrentmeesters is afgesproken om per wijk alleen de totale uitslag te vermelden en de uitslag van de eigen wijkgemeente (BS).

 

Het gemeenteberaad wordt vervolgd !

      Hier kunt u lezen welke acties ondernomen zijn

 

Giften wijkkas 2017

Hier kunt u de inkomsten van de wijkkas in 2017 zien.

 

Collectemunten

 

Collectemunten kopen?

Als u hier op klikt , ziet u onderaan de pagina waar u naar toe gebracht wordt meer informatie.

 

 

      

   Klik op onderstaande kaart om deze te vergroten

Kaart pastores aug 2016

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.