Kerst 2016In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

 

De door de kerkenraad goedgekeurde jaarcijfers 2016

    Jaarrekening 2016

           Wijkkas            Beheer             Balans

       Door op bovenstaande woorden te klikken, wordt het betreffende document zichtbaar.

 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Nieuwe ambtsdragers 12 maart 2017Tim Krooneman 12 maart 2013

 

 

 

 

 

In de dienst van zondag 12 maart heeft Tim Krooneman afscheid genomen als ambtsdrager. Hij is heel veel jaren actief geweest in de kerkenraad.

Gelukkig zijn twee mensen bereid gevonden om ambtsdrager te worden. Dat zijn Theo Brand als vertegenwoordiger van de taakgroep communicatie en Mintje Groot Nibbelink als vertegenwoordiger van de taakgroep eredienst. In deze dienst is ook Wiebe Jellema, die de wijk-ledenadministratie beheert, bevestigd als kerkrentmeester met uitsluitend deze administratieve opdracht.

Maarten Matser maakte deze foto's tijdens de dienst (door op een foto te klikken kunt u deze vergroten/verkleinen).

 

KerkbalansDe voorlopige resultaten van de actie kerkbalans 2017 kunt u hier zien

 

 

      500 jaar Reformatie 12 mei Oosterkerk

In het kader van 500 jaar Reformatie zal op vrijdagavond 12 mei in de Oosterkerk een fantastische  theater- en zang evenement over Maarten Luther door Kees van de Zwaard worden opgevoerd. Meerdere kerken werken aan deze avond mee. Meer info volgt nog. 

                           500 Jaar Reformatie

 

Nacht van Waken

(nacht van 15 op 16 april 2017, voorafgaand aan Pasen)

De Nacht van Waken voorafgaand aan Paasmorgen is een viering die (met uitzondering van afgelopen jaar) al geruime tijd in de Oosterkerk plaats vindt.Nadere informatie is te verkrijgen bij Bart Erik van Uffelen (bart.erik.van.uffelen@hotmail.com of 038-4546320).

 

Het gemeenteberaad wordt vervolgd !

      Hier kunt u lezen welke acties ondernomen zijn

 

Giften wijkkas 2017 en 2016

Hier kunt u de inkomsten van de wijkkas in 2017 zien.

Dit overzicht geeft u inzicht in de giften en totale inkomsten van de wijkkas in 2016 . De onderste regel laat de inkomsten zien van de giften + overige inkomsten zoals collectes wijkkas, oliebollenactie, rommelmarkt,etc.

 

Collectemunten

 

Collectemunten kopen?

Als u hier op klikt , ziet u onderaan de pagina waar u naar toe gebracht wordt meer informatie.

 

 

 

V&T logo

In samenwerking met de Adventskerk en de Dominicanenkerk heeft de taakgroep Vorming en Toerusting een aantrekkelijk programma samengesteld voor het seizoen 2016/2017.

Een samenvatting van het programma wordt opgenomen in De Bagijn die begin september verschijnt. Hier kunt u alle informatie vinden.

      

   Klik op onderstaande kaart om deze te vergroten

Kaart pastores aug 2016

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.