Zondag 23 okt 2016

In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

 

  De dienst van zondag 23 oktober

      Ester zondag 23 10 2106

       Tijdens deze dient maakte Jan Stellingwerff foto's en stelde daarvan dit album samen.

 

  Afscheid en bevestiging van ambtsdragers.Ambtsdagers vertrek en bevestiging okt 2016

Vlnr: Jan Scholten, Dik Kremer, Hans Hop, Henk Bosma en ds Harm Bousema

Op 16 oktober namen we afscheid van Jan Scholten als diaken. Heel veel jaren heeft Jan zich ingezet voor de Oosterkerk, maar ook voor de Protestantse Gemeente Zwolle en PERKI. Henk Bosma was als ouderling de voorzitter van de kerkenraad. Hij blijft ouderling, nu voor externe contacten (Algemene Kerkenraad en PERKI). Dik Kremer is als ouderling de nieuwe voorzitter van de kerkenraad (Wil van de Meeberg zei tegen hem: "Wij boffen als kerkenraad met jou, maar jij boft ook met zo'n kerkenraad!".) Hans Hop treedt toe tot de kerkenraad als diaken.

Jan van der Meulen maakte tijdens de dienst deze foto's

 

Doopdienst 9 oktober 2016

dopen 9 okt 2016

 

Deze dienst is door twee fotografen vastgelegd!

Maarten Matser, hij is één van onze vaste fotografen, maakte deze foto's.

Voor Kees van Emmerik, hij komt het team van fotografen versterken, was dit de eerste doopdienst die hij op beeld vastlegde. Maarten Matser selecteerde daar dze foto's uit.

 

Pierik op de koffie.

Koffie Pierik Vanaf donderdag 6 oktober a.s. zijn er tweewekelijks koffie-morgens in het gebouw van de speeltuinvereniging Assendorp. Vanaf 10.00 uur ’s morgens is een ieder hartelijk welkom die zin heeft aan een kopje koffie, een praatje wil maken met buurt-bewoners of gewoon even rustig wil zitten en bijkomen. Ontmoeting en gezelligheid zijn de steekwoorden voor de koffiemorgens. De ingang van het speeltuingebouw bevindt zich aan de Geraniumstraat 1-1. Meer informatie is te verkrijgen bij Wim van Ree, telefoon 4217596 (morgenuren) of 06-10186422. De overige data van de koffiemorgens zijn 3 en 17 november en 1, 15 en 29 december. Wilt u de poster rechts ook kunnen lezen? Klik dan op de poster.

Niet alleen de bewoners van de Pierik zijn hartelijk welkom. Ook degenen uit anderen delen van Zwolle kunnen gerust binnenlopen. Een warm welkom voor ieder mens.

 

‘500 jaar protestant’ op 7 januari 2017 te Deventer

Afbeeldingsresultaat voor 500 jaar protestantOp 31 oktober is ‘500 jaar protestant’ in Amsterdam van start gegaan. Er wordt een estafette van provincie naar provincie gehouden. De slotviering wordt op 31 oktober 2017 in Utrecht gehouden. Op 7 januari 2017 vindt een provinciale manifestatie voor Overijssel plaats, in en om de Lebuïnus-kerk te Deventer. De Oosterkerkgemeente wil met 50 mensen naar Deventer. Lees hier meer

 

Zwolle reist naar Taizé in de zomer van 2017taize logo

Sinds 1999 gaan er, ongeveer om het jaar, jongeren vanuit de Oosterkerk naar Taizé in het Franse Bourgondië. Duizenden jongeren komen, meestal voor een week, naar de oecumenische kloorstergemeenschap.

Om zo'n reis voor te bereiden is het nodig te weten wie vanuit onze wijkgemeente daarvoor belangstelling voor heeft. Op 6 november is er een informatiebijeenkomst. Lees hier meer

 

Picknick "oude" en 'Nieuwe"Zwollenaren

Picknick 1 okt 2016Er zijn vervolgactiviteiten georganiseerd vanuit de groep die vorig jaar actief was voor de mensen in de IJsselhallen.

J.l. zaterdagmiddag zou om 16 uur een picknick in het Weezenlandenpark voor 'oude' en 'nieuwe' Zwollenaren gehouden worden, formule Amerikaanse fuif; iedereen neemt wat mee. Wij hadden voor het geval dat het slecht weer mocht zijn de Oosterkerk beschikbaar gesteld als uitwijkmogelijkheid. En dat bleek nodig te zijn.

Zie hier de foto's van Roelof Klem

 

V&T logo

In samenwerking met de Adventskerk en de Dominicanenkerk heeft de taakgroep Vorming en Toerusting een aantrekkelijk programma samengesteld voor het seizoen 2016/2017.

Een samenvatting van het programma wordt opgenomen in De Bagijn die begin september verschijnt. Hier kunt u alle informatie vinden.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag Oosterkerk 2015

Klik hier om het jaarverslag in te zien.

 

Giften wijkkas 2016

Dit document geeft u inzicht in de giften die de wijkkas tot 1 oktober van gemeenteleden mocht ontvangen.

      

   Klik op onderstaande kaart om deze te vergroten

Kaart pastores aug 2016

 

KerkbalansDe resultaten van de actie kerkbalans 2016

    Totaal Zwolle en Oosterkerk

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

 

Facebook

Heeft u al op de Facebookpagina van de Oosterkerk gekeken? Klik op de f vooraan deze regel !

zak met geld

Jaarrekening 2015 Oosterkerk

Overzicht baten en lasten 2015 van de wijkkas en van de beheercommissie. Het verslag van de kascontrôle-commissie kunt u hier inzien.

Over de hoop heeft de franse schrijver Péguy een prachtig gedicht geschreven. In dit gedicht laat hij God aan het woord over geloof, hoop en liefde. Van deze drie verbaast God zich het meest over de hoop. Het gedicht heet Het kleine meisje hoop. Een bewerking van dit gedicht van ds Iemke Epema :

 

Het kleine meisje hoop

Het kleine meisje, Hoop…
Ze valt in het niet bij haar twee grote zussen in: Geloof, en Liefde…
Geloof en Liefde zijn de volwassen vrouwen
Hoop is vergeleken met hen een meisje van niks, een prutske.
Ze gaat nog naar school
Niemand let op haar...
Ze is op stap, tussen haar twee grote zussen in,
verdwijnend in hun ruisende rokken.
Dat kleine meisje, Hoop;
in het midden.
En midden tussen haar twee grote zussen lijkt het, of zij zich voorttrekken laat...
Maar in werkelijkheid is zij het is die de anderen vooruit helpt.
Zij, het kleine meisje, Hoop
- je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven.
Je denkt soms: wat is het klein, dat vlammetje,
maar niemand krijgt het uit...
Nooit zal het doven.
Altijd weer laat het zien,
wat er niet is, maar komen kan.

Wat me verwondert, zegt God, is de hoop.
De mensenkinderen, ze zien toch
wat er in de wereld allemaal omgaat -
en ze geloven dat het morgen om zal slaan.
Ze zien hoe het in de wereld toegaat -
en ze geloven ze dat het morgen beter zal gaan.

Waar ik het meest van hou, zegt God is de hoop.
Geloof, dat kan ik begrijpen.
Liefde, daarvan versta ik de bron.
Maar de hoop, dat is bijna niet te geloven.

'een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan
maar altijd weer weet op te staan,
en niet wil doven'

 

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De distributie en bezorging van post, aanvankelijk een Brievenbus 2013verantwoordelijkheid van het pastoraat, is door de kerkenraad besproken. Besloten is deze functie te ontkoppelen van pastoraat en onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad te brengen. Hier kunt u lezen hoe een en ander zal gaan functioneren.  

                                    

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.