Kerst 2016In het 19e eeuwse Godshuis aan de Bagijnesingel komt elke zondag de Oosterkerkgemeente bijeen, samen met hen die zich tot haar aangetrok-ken voelen, om God te loven, te bidden en te luisteren naar "Zijn Woord".

Het is een huis van lief en leed, een schuilplaats in de wildernis, een huis waarin Gods vrede is. (Gez. 476: 4 LvdK).

In dat huis en de daarbij behorende Bagijnehof komen we samen om elkaar te ontmoeten. De zondagse eredienst begint om 10.00 uur. Wie voorgaat in de dienst vindt u in de rechter kolom onder Preekrooster.

FacebookTwitter

Diaconie logo 2015Liturgie komende zondag

 

Het gemeenteberaad wordt vervolgd !

     Hier kunt u lezen welke acties ondernomen zijn

 

Hallo!  Wij zijn Jambo Kenia,

Afbeeldingsresultaat voor keniaeen groep van 16 jongeren van de Adventskerk – grotendeels Zwolse – enthousiastelingen, en wij gaan komende zomer drie weken naar Kenia om daar te werken aan een school- en waterputtenproject. We werken hiervoor samen met de Nederlandse stichting WellWishes.  Mocht jij of u nieuwsgierig zijn en/of een bijdrage willen leveren aan deze actie kijk dan eens op www.jambokenia2017.com en via onze gelijknamige Facebookpagina. Wij houden u de komende tijd graag op de hoogte van de ontwikkelingen van ons project.

Kwa upendo, en hopelijk tot ziens,

Jambo Kenia

Oecumenische viering 15 januari 2015

Traditiegetrouw wordt in de week voor het gebed van de eenheid van alle christenen Viering 15 jan 2017een oecumenische viering in de Oosterkerk gehouden.

Het was een dienst van Schrift en Tafel, die de Lutherse gemeente, de Thomas a Kempispa-rochie en de Oosterkerk samen hielden.

Het thema was "Jouw hand, mijn glimlach".

Jan Stellingwerff maakte tijdens de dienst de foto's die in dit album te zien zijn

 

 

17 februari avond over Vincent van Gogh
De 19e eeuwse schilder Vincent van Gogh is vandaag wereldberoemd. Waarom fascineert de schilder zoveel mensen? Van Gogh ziet in mens en natuur iets van het mysterie. We zullen deze avond anders proberen te kijken naar zijn schilderijen – naar de spirituele werking; meditatief kijken.  Ds. Hans Tissink zal deze avond begeleiden.De avond vindt plaats op dinsdagavond 7 februari van  20.00 tot 22.00 uur in de Oosterkerk. Graag opgave voor 17 januari via raadvent@adventskerk.nl

 

Logo 50 plusLezing 50+ gespreksgroep

Onder de titel ‘Geschiedenis leeft?!’ zal Arie Slob, directeur van het Historisch Centrum Overijssel (HCO), woensdag 18 januari a.s. ons in zijn lezing meenemen naar het verleden van onder meer de stad Zwolle. Wat is de waarde van kennis van het verleden? Wat weten we eigenlijk van de geschiedenis van onze stad? In de lezing zullen een aantal voorbeelden uit de rijke historie van de stad Zwolle aan de orde komen. Deze bijeenkomst begint zoals gebruikelijk om 10.00 uur in de Oosterkerk . De entree bedraagt € 5 p.p. inclusief koffie/thee.

Nadere info: bert van de venis (fam.venis@home.nl/068-457173)

 

Muziekdienst

Giften wijkkas 2016

Dit overzicht geeft u inzicht in de giften en totale inkomsten van de wijkkas in 2016 . De onderste regel laat de inkomsten zien van de giften + overige inkomsten zoals collectes wijkkas, oliebollenactie, rommelmarkt,etc.

 

V&T logo

In samenwerking met de Adventskerk en de Dominicanenkerk heeft de taakgroep Vorming en Toerusting een aantrekkelijk programma samengesteld voor het seizoen 2016/2017.

Een samenvatting van het programma wordt opgenomen in De Bagijn die begin september verschijnt. Hier kunt u alle informatie vinden.

      

   Klik op onderstaande kaart om deze te vergroten

Kaart pastores aug 2016

 

KerkbalansDe resultaten van de actie kerkbalans 2016

    Totaal Zwolle en Oosterkerk

Wilt u De Bagijn voortaan per email ontvangen?

Dat kan en het bespaart papier en bezorginspanning. Als u het etiket dat op De Bagijn is geplakt bij de hand heeft, kunt u door op het onderstaande logo te klikken, aangeven dat u voortaan het blad per email wilt ontvangen. Ook kunt u aangeven dat u het blad niet meer wilt ontvangen. De keus is aan u!

   De Bagijn per email

  Talentenbank Oosterkerk                                                    Talentenbank 2014

De uitgaven van onze wijkgemeente gaan het gehele jaar door. Een gift op IBAN                NL23 INGB 0001158271 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Oosterkerk Zwolle is altijd welkom.                            

Sommige documenten kunt alleen met Adobe reader inzien. Mocht u die software  nog niet op uw pc hebben staan, dan kunt u dat hier gratis downloaden.